Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Valts, Rinalds, Rinalda

    Ar siltiem saules stariem Neretā atnāca ilgi gaidītais 1. septembra rīts. Šogad Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā savas gaitas Marijas Šalnas vadībā sāka 18 pirmklasnieki un savā pēdējā Zinību dienā iesoļoja četrpadsmit 12. klases skolēni ar audzinātāju Egiju Apiņu priekšgalā. 

 

    Svinīgais pasākums iesākās ar skolas direktores Laimas Grebskas runu, kā arī novada balvu pasniegšana par lieliskiem sasniegumiem starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs, par dalību valsts olimpiādēs, kā arī par sasniegumiem zinātniski pētniecisko darbu konferencē valstī.

    Zinību dienā skolēni, skolas darbinieki un absolventi veidoja labo vēlējumu kamolu, kur visus labos un mīļi teiktos vārdus kopā satina skolas direktore. Tā ir pateicība par direktores atbildīgo darbu savā amatā jau trīsdesmito gadu. Skolas svinīgais pasākums noslēdzās ar kopīgu Latvijas Republikas himnas dziedāšanu, uz kuru aicināja Evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs Aldis Pavlovičs.

   Pēc svinīgā pasākuma divpadsmitie iepriecināja pirmklasniekus ar rotaļām un nelielu foto sesiju.

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi