Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Valts, Rinalds, Rinalda

Šī rudens asteru un dāliju bagātība skolotāju un skolas darbinieku rokās liecināja par to, ka mums uzticētie bērni un viņu vecāki ir lepni, ka viņu bērni mācās Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā. Skolā, kam 30. oktobrī būs 80 gadu.
Pirmajā klases audzinātāja stundā lielākoties dalījāmies aizvadītās vasaras skaistākajos iespaidos. Svinīgajā pasākumā direktore Laima Grebska aktualizēja pagājušā mācību gada svarīgākos notikumus: skolas salidojums un akreditācija. Tika sveikti tie 18 skolēni, kas par augstiem rezultātiem olimpiādēs saņēma “Lielās pūces”. Savukārt par skolēnu sagatavošanu 10 skolotāji saņēma “Zelta pildspalvu” ar uzrakstu uz futrāļa “Neretas novads. Izcilība 2016”. 
Mūsu skolas kolektīvs atkal ir pieņēmis izaicinājumu – skolā uz visu mācību gadu mācīsies  divas viesskolnieces: Paula Amrei Hainz no Vācijas mācīsies 10. klasē, bet Chanikarn Chantara no Taizemes- 11.klasē. Meitenes ir no AFS ( American Field Service) programmas, tās aktivitātes ir balstītas uz AFS pamatvērtībām: godīgumu, cieņu pret atšķirīgo, harmoniju, jūtīgumu un toleranci. Viesskolnieču galvenais uzdevums un mērķis ir iemācīties adaptēties svešā vidē, iemācīties pieņemt citus cilvēkus, saprast viņu rīcības motivāciju un cēloņus. Klasesbiedriem ir dota iespēja ikdienā sazināties angļu valodā, jo lielākais mīnuss svešvalodu apguvē ir kautrēšanās runāt. Par šo pieredzi paldies projektu koordinatorei skolotājai Rutai Aukšpolei, kas meitenēm ir arī mamma Latvijā (Paula un Chanikarn dzīvo pie skolotājas).
Divpadsmitie astoņpadsmit 1. klases skolēniem atgādināja, kas draugi dzīvnieki jāatstāj mājās, jo nu ir iesācies skolas laiks un būs jāsāk mācīties gudrības.
Neretas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Zālītis sveica visus Zinību dienā.
Visemocionālaikais bija labo vārdu vēlējums skolai: no katras klases 2 skolēni, kā arī skolotāji un tie, kam ar skolu ir bijusi ciešāka saskare, piemēram, darbošanās vecāku padomē, teica direktorei, kas mazos kamoliņus un labos vārdus ietina lielajā,  par skolu labu raksturotājvārdu.
Mācītājs Aldis Pavlovičs svētīja skolas saimi un vēlēja labu mācību gadu.
Divpadsmitie devās ar pirmajiem uz rotaļu stundu. 
Lai veiksmīgs jaunais mācību gads visiem Neretas novada skolu skolēniem un skolotājiem!
Dace Kronīte, 
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja
 

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi