Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Asna, Asne, Zaiga

   Jau otro mācību gadu Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola piedalās SWEDBANK skolu programmā.

Vidusskolas klasēm tā piedāvā izglītojošu mācību stundu, kurā tiek veidota jauniešu izpratne

par naudas lietām, ekonomiskajām norisēm valstī un vienlaikus sniegts ievads nākamajām ekonomikas mācību stundām skolotāja vadībā, kā arī stundas plānā ir paredzētas dažādas aktivitātes ar skolēnu iesaisti.
  2015./2016.m.g. ekonomikas stundu laikā esam apskatījuši šādas tēmas: “Kā prātīgi aizņemties?”, “Ieskats vērtspapīru pasaulē. Kas ir akcijas?” un “Drošība e-vidē.” Šajā mācību gadā visas vidusskolas klases piedalījās stundā, kuras tēma bija “Personības attīstība: sekmīgai karjerai nepieciešamo prasmju apgūšana jau skolas laikā. Kādas un kā?”. Mūsu skolā šīs stundas vada Irita Riekstiņa, Jēkabpils finanšu centra klientu konsultante.
  Arī turpmāk izmantosim bankas ekspertu zināšanas un iespēju dažādot mācību stundu metodes, lai veicinātu skolēnu izpratni par ekonomiku.


Sarmīte Sniķere,
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas
matemātikas un ekonomikas skolotāja

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi