Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Ginta, Gunda, Gunta

 11. novembris sākās ar audzināšanas stundu, kurā katrā klasē skolēni ar audzinātājām runāja par Latvijas brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņas dienu: tās vēsturi, tradīciju – svecīšu iedegšanu un lāpu gājienu, iepazinās ar to, kā tapusi spēlfila „Rīgas sargi” vai rīkoja erudīcijas konkursu par Latviju.
       Tēvzemes nedēļā mudinām pie  apģērba piespraust auduma lentīti Latvijas karoga krāsās.
       Pēcpusdienā jau piekto gadu Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā notika Ierindas skate trīs vecuma grupās.  Ierindas skati vadīja un komandiera ziņojumu pieņēma direktore Laima Grebska. Komandiera darbību (2. – 4. klasei) un stāšanos ierindā vērtēja skolotājs Zigurds Karols. Seniors Dainis Nāburgs vērtēja pagriezienus uz vietas un klases soļošanu kustībā.  VUGD Aizkraukles brigādes Neretas posteņa vecākais komandieris Juris Gorbačovs vērtēja apstāšanos pēc kustības, pieiešanu pie komandiera un pagriešanos individuāli. Neretas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Zālītis vērtēja komandiera darbību 5. – 8. un 9. – 12. klasei. Skolotāja Anita Šolmane vērtēja dziesmu, bet skolotāja Inita Kalniņa – komandas noformējumu. Par katru kritēriju maksimāli varēja dabūt 5 punktus, bet drīkstēja likt arī puspunktu.
       2. – 4. klases grupā 1. vietu ieguva 4. klase, saņemot 34,5 punktus no 35 maksimālajiem. Paldies komandierei Sanijai Girgensonei un audzinātājai Dairai Osītei!
       5. – 8. klases grupā uzvarēja  8. klase ar 43 punktiem. Tāds pats punktu skaits tika iegūts 6. klasei (audzinātāji Ruta Aukšpole un Mairis Dzenis). Taču 8. klases komandiera Kristapa  Griķa darbība tika novērtēta ar maksimālajiem punktiem. Līdz ar to komisija nolēma 1. vietu piešķirt 8. klasei (audzinātāja Inta Vasariņa).
       9. – 12. klases grupā ceļojošo kausu (tiek piešķirts visās trijās vecuma grupās) izcīnīja 12. klase un viņu komandieris Mikus Saldovers, no komisijas saņemot 44,5 punktus. Paldies audzinātājai Egijai Apiņai!
       Komisija uzteica 10. klases viesskolnieces Paulas Amrei Hainz patriotisko dziedājumu un 11. klases viesskolnieces Namtanas soļošanu. Patīkami redzēt, kā Ierindas skatē soļo tie skolēni, kas šogad pirmo gadu mācās mūsu skolā.
       Direktore pateicās klases audzinātājiem par ieguldīto darbu ne vien mēģinot, bet arī domājot par komandas vienādu noformējumu.
       Pateicība arī sporta skoltājiem Mairim Dzenim un Zigurdam Karolam par palīdzību mēģināšanā.
       Diena noslēdzās ar lāpu gājienu uz Ķesteru kapsētu, kur guldīti divi Lāčplēša ordeņa kavalieri.
    

Dace Kronīte, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi