Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Ginta, Gunda, Gunta

                Ziemassvētku gaidīšanas laiks mūsu – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā - ir ļoti darbīgs. Lai radītu svētku sajūtu citiem un arī sev, 1. semestra beidzamajās nedēļās tiek griezts un līmēts, lasīts un zīmēts, dziedāts, dejots un spēlēts.

                Katras nedēļas pirmdienā tradicionāli bija Adventes lasījumi, kurus gatavoja skolēni no 9. līdz 12. klasei.

19. decembrī skolas Tradīciju zālē 4. Adventes lasījumos pulcējās visi, jo 12. klases skolēni un audzinātāja beidzamo reizi savā skolā  pirms Ziemassvētkiem uzrunāja skolasbiedrus un skolotājus, lai “visām, visām labām domām svētki”.

                Vienas nedēļas laikā skolas logos uzradās kupenas, eglītes un māja, no kuras skursteņa kūp sniegpārslu un sniegabumbiņu dūmi. Skaisti un ziemīgi!

                Vizuālās mākslas pulciņa skolēni, skolotājas Ditas Pavlovičas iedvesmoti, izveidoja Ziemassvētku apsveikuma kartītes, kuras tika ne vien sūtītas skolas draugiem, partneriem un labvēļiem, bet arī kā dāvana uzrakstītas Neretas SAC klientiem.

                19. decembrī ar koncertu un kopīgi sagādātiem ziemas krājumiem skolēni ciemojās pie tiem ļaudīm, kas savu ikdienu vada Neretas SAC.

                20. decembrī  Mazās skoliņas bērniem bija eglīte, kurā sākumskolēni un audzinātājas priecēja ar priešnesumiem savus tuviniekus. Par labiem līdz izciliem mācību sasniegumiem tika izsniegti skolas Pateicības raksti šādiem skolēniem: 1. klasē - Rajanai Al Atribai, Tabitai Ragelei, Mārcim Blūmam, Patrikam Punduram, Armandam Linardam, Kristeram Pavliņam, 2. klasē -Boldaševičai Karīnai, Bukšai Samantai, Ignatikai Gabrielai, Regutei Elīnai, Jevdokimovam Rafaēlam , 3. klasē - Andersonam Danielam Nikam, Lauciškai Treisijai Līvai, Vasiļjevam Kasparam, Mačekam Robertam, Bartkum Kristiānam, 4. klasē - Davidenei Lilitai, Sprostiņam Raivo.

                21. decembra pēcpusdienā notika Ziemassvētku ieskaņas koncerts “Uzdāvini domām baltus spārnus.” Skaistajā eglē dzīvās svecītes iededza 42 skolēni, kuru mācību sasniegumi tiek apzīmēti ar labi līdz izcili. Skolas Pateicības rakstus saņēma šādi skolēni: 5. klasē -Kapele Endija, Kuzņecova Kitija, Liepiņa Luīze, Regute Amanda, Tihonova Zita, Zaščerinska Tīna, Ivanova Elza, 6. klasē - Boldaševiča Kristīne, Leite Rūta, Staģīte Saiva, Vaičulena Alise, Vorslavs Enriko, 7. klasē - Cvetkova Samanta, Klibiķe Līva Marta, Krjahova Laura, Laučiškis Rauls, Nikolajeva Santa, Pavloviča Trīna, Ragele Marta, Skadiņa Paula, 8. klasē -Apeināne Monta, Cepurīte Erīda, Griķis Kristaps, Plusniņš Kārlis, 9. klasē - Budre Signe, Šarkūne Līga, 10. klasē - Dimitrijevs Kristiāns, Gorbačovs Armands Aivis, Grigalovičina Edīte, Lazdiņa Agnija, Mikalkēviča Samanta, Zastupņevičs Artūrs, 11. klasē – Klāvs Zigurds Kalnāre, Pavlovičs Pēteris, Matisāne Krista Kristiāna, Edijs Seņkovs, Spriņģis Kristers, 12. klasē - Osītis Olafs, Saldovers Mikus un Gadišķis Sandis. Pateicības rakstu saņēma arī Chantara Chanikarn (viesskolniece no Taizemes). Uz šiem jauniešiem varētu attiecināt koncertprogrammā dzirdētos vārdus: “..tas ir Tavā varā/ Nest gaismu, kā to sveces dara.”

                Svētku noskaņu radīja ģitāristu pulciņa, runātāju, 5.-7. un 8.-12. klašu deju kolektīvu, ansambļa, kora, arī mūzikas skolotājas Sintijas Leimanes uzstāšanās. Latviskajā kultūrā iekļāvušās meitenes no ārzemēm: koncertā Chantara spēlēja ģitāru un dejoja, Paula spēlēja vijoli, dziedāja ansamblī un korī un dejoja.

                “Caur sirdi svētki atnāk” - tā ikviens jutās, klausoties vecāku runātajā dzejas kompozīcijā.

                Dace Kronīte,

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi