Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Junora, Anšlavs

      „Labrīt, mīļie draugi!” tā jau astoņpadsmito reizi LU profesors Andis Broks uzrunāja vidusskolēnus - skolēnu pētniecisko darbu konferences dalībniekus. No profesora patīkami bija dzirdēt, ka labā skolā dzīvo, iegūst prasmes un pētī. Tas bija teikts par mūsu skolu.


      8. februārī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 11. klases skolēni aizstāvēja savus izstrādātos pētnieciskos vai projekta darbus.
    Mikus Andersons bija izstrādājis darbu par tēmu „Lauku sēta Sēlijas novadā”. Tika salīdzināta Lejas Grievaltu sēta ar 1922. gadā izstrādāto Būvniecības paraugplānu.
    Ingas Berezovskas darba lielākā vērtība – infografikas izveide SIA pirtsskolai „Lielzemenes”. Infografika piedāvāta pirtsskolas īpašniekiem Aelitai un Jurim Batņām.
    Jau 4 gadus ģitārspēlē sevi pilnveido Klāvs Zigurds Kalnāre, tāpēc savā darbā bija izvirzījis jautājumu – vai ir iespējams sakomponēt skaņdarbus pēc dzirdes? Jaunietis aptuveni gadu bija radījis 2 oriģināldarbus roka un džeza stilā. Kompozīcijas tika atskaņotas.
      Jūgendstils kā tēlotājmākslas un īpaši arhitektūras vērtība noteikti ir viena no spilgtākajām Latvijas atpazīstamības zīmēm – pie šāda secinājuma savā pētījumā bija nonākusi Krista Kristiāna Matisāne.
          Plašs pētījums (anketēti 225 skolēni, intervēti 4 Latvijas aptieku darbinieki un bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma pārstāvis, kā arī medmāsa no Taizemes un aptiekāre no Vācijas) veikts Pēterim Pavlovičam, izstrādājot darbu „Skolēnu informētība un rīcība nederīgo zāļu utilizēšanā”.
      Laurita Podžuka bija herbarizējusi un aprakstījusi 20 Neretā sastopamo ziedaugu sugas.
      Kristīne Poriņa, izstrādājot darbu „Fotogrāfija kā vaļasprieks”, bija tikusies ar Neretas foto kolekcionāru K. Degro, intervējusi V. Klibiķi, O. Osīti, M. Dzeni un U. Grietiņu. Rādīja savus foto – ainavas, klusās dabas un portretus. Nonāca pie secinājuma: lai uzņemtu izcilu fotogrāfiju, ir jāpiemīt talantam un prasmei ieraudzīt mirkli.
      Par četru Aknīstes novada amatierteātru vēsturi stāstīja Sintija Prodniece.
      Jaunsardzes darbību Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā bija apkopojis Henriks Pupelis, kas pats kopš 2016. gada rudens ir kļuvis par zemessargu. Henriks uzskata, ka Jaunsardze iemāca šādas īpašības: disciplinētību, cieņu, gribasspēku, neatlaidību un līderību.
      Edijs Seņkovs savā projektā sekoja līdzi „Wild Pride” – Neretas jauniešu instrumentāli vokālā ansambļa – darbībai. Sasniegumi 3 gadu darbības laikā: iegūtas 5 pateicības, saņemti 3 diplomi - Skatītāju simpātiju balva, Labākais ģitārists, I pakāpe Vislatvijas vokālo ansambļu grupu skatē. 3 eksperti intervijās ieteikuši sākt sacerēt un spēlēt oriģināldarbus, jo tie grupu padarīs atšķirīgu no citām.
      Kristers Spriņģis aizstāvēja izstrādāto darbu „Autoceļu uzturēšanas darbi AS „LAU” Neretas iecirknī”, atklājot autoceļu uzturētāju ikdienu.
      Komisija – skolotājas, kas vadīja skolēnu pētnieciskos vai projekta darbus, - nolēma, ka uz Aizkraukles sadarbības novadu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci Jaunjelgavas vidusskolā 24. februārī savus darbus brauks aizstāvēt Mikus Andersons, Klāvs Zigurds Kalnāre, Krista Kristiāna Matisāne, Pēteris Pavlovičs, Kristīne Poriņa, Sintija Prodniece un Kristers Spriņģis.
      Par ieguldīto darbu paldies skolotājām Sandrai Silavai, Lijai Saldoverei, Egijai Apiņai, Ditai Pavlovičai, Viktorijai Trukšai un Dacei Kronītei.
      Izvērtējot konferenci, klausītāji – 10. klases skolēni – par visinteresantāko atzina Klāva darbu, jo bija tapušas 2 oriģināldziesmas, bet par vislabāk aizstāvēto uzskatīja Mikus darbu, jo bija drošs, pārliecinoši spēja atbildēt uz komisijas jautājumiem un bija sagatavota interesanta „PowerPoint” prezentācija.
      Dace Kronīte,
      Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja
      
     

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi