Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Loreta, Dzidra, Gunita, Dzidris

Ar šādu moto 10. jūnijā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā notika 9. klases izlaidums. Svinības sākās ar himnas dziedāšanu, atdodot godu Latvijas karogam.
Direktore svinīgajā uzrunā sveica 12 absolventus, norādot uz ērkšķaino ceļu, kas noiets pamatskolas laikā. Tika uzteiktas 2 skolnieces: Signe Budre par labajiem rezultātiem mācību darbā un sasniegumiem sportā un Līga Šarkūne par sasniegumiem mācībās, sportā, arī ieinteresētu iesaistīšanos skolēnu domes darbībā.
Reizē ar apliecību par pamatizglītības iegūšanu absolventi saņēma skolas Atzinības rakstus par dažādiem labajiem darbiem: par apzinīgu attieksmi mācību darbā, sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un sportā, par piedalīšanos skolas mākslinieciskajā pašdarbībā (koris, tautu dejas), par apzinīgu sabiedriskā pienākuma veikšanu klasē, par aktīvu darbību Jaunsargu 513. vienībā.
Signe Budre saņēma Neretas novada apbalvojumu “Lielā pūce” un naudas balvu par 1. vietu latviešu valodas olimpiādē sadarbības novadu posmā un veiksmīgu piedalīšanos valsts posmā.
Visemocionālākais bija brīdis, kad devītie pasniedza savu gatavoto dāvanu saviem vistuvākajiem cilvēkiem. Skolotājas Ditas Pavlovičas vadītajās vizuālās mākslas stundās katram tapa glezna, kurā attēlots kas tāds, ar ko asociējas viņa mājas. Šim darbam tika dots segvārds “apelsīns”, lai vecāki, regulāri apmeklējot “e-klasi”, neatklātu pārsteigumu. Par to, kas tika uzgleznots, katrs rakstīja savā vēstulē; tajā bez atmiņām bija mīlestības un pateicības vārdi. Aploksne ar vēstulīti tika pielīmēta rāmja aizmugurē, lai nepazustu. Pirms tika atklāta glezna, katrs nosauca dāvanas atslēgas vārdu: mazais brīnums, atbalsts, laumiņas, četri vienā, no visas sirds, gatavošanās svētkiem kopā, mūsu lauku mājas, kopā sanākšanas simbols, māju sajūta, bišu kopšana, izaudzināšana par labu cilvēku, uzticēšanās.
“Paldies sakām skolotājiem, kas mūs šajos 9 gados ir ne vien mācījuši, bet arī devuši padomus mūsu izaugsmei. Kā arī paldies skolas vadībai par to, ka skola un tās apkārtne vienmēr ir sakopta. Skolas vislielākā bagātība ir viszinošie skolotāji,” katram skolotājam devītie pateicās ar puķīti, kas augs un ziedēs. Dāvanā arī saņēma marcipāna zemeni ar novēlējumu (to kā pārsteigumu bija sagatavojuši vecāki). Īpašais paldies tika teikts “apelsīna” skolotājai Ditai Pavlovičai, jo skaistnātrīte bija ievietota apelsīna krāsas podiņā.
Sākumskolas skolotāja Valentīna Plusniņa aizveda uz tām laimīgajām dienām, kad meitenes pinušas pieneņu vainagus un zēni skraidījuši pa pļavu (1. klases noslēgums), kad pelnījuši naudu ekskursijai. Dāvanā devītie saņēma sākumskolā paša veidoto zīmējumu, kas iestiprināts no dabas materiāliem veidotā rāmī un liekams pie sienas.
Pamatskolas audzinātāja Dace Kronīte katram skolēnam teica īpašo paldies (ko spēj saskatīt vienīgi audzinātāja) un vēlējumu, kā arī dāvināja zibatmiņu, kurā ievietotas fotogrāfijas no skolas gadu pasākumiem. Savā runā audzinātāja atklāja, ka atmiņā paliek ne tikai katra klase, bet arī ikviens skolēns, tāpēc “kad domāšu par jums, tad atcerēšos Cēsu “Kaķīškalnu”, konkursa „Mans mazais pārgājiens” sasniegumu – Atzinību valsts mērogā, konkursa „Ir tādi cilvēki Neretā” iegūto 1. vietu starpnovadā. Prātā nāks ne vien klases vakari, bet arī gatavošanās karnevāliem, kuros es parasti jutos kā viesis un viena no jums. Lai arī jums paliek labas atmiņas par Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā pavadīto ceļa sprīdi – 9 gadiem! Lai veiksmīgs tālākais dzīves ceļš!”
Arī vecāki pateicās skolotājiem un skolas vadībai, dāvinot 2017. gada 9. klases absolventu foto albumu un dāvanu karti “Jāņa Rozes grāmatnīcā”, kā arī garšīgu Līgas mammas Aigas Šarkūnes cepto torti ar uzrakstu “Paldies!”
Vecāki arī bija sarūpējuši dāvanas saviem bērniem - 2017. gada 9. klases absolventu foto albumu un marcipāna zemeni ar novēlējumu.
Direktore Laima Grebska par nesavtīgu palīdzību skolai pateicās Sigitai un Jurim Budriem.
Jāteic, ka šīs 9. klases vecāki ir bijuši pretimnākoši, saprotoši un vienoti, jo Skolas pēdējā zvana dienā arī bija sagādājuši pārsteigumu – ekskursiju pa Ilzenbergas muižu un pikniku, neiztrūkstoši ar Līgas mammas cepto “Melno princi” ar uzrakstu “9. klase”. Paldies vecākiem par palīdzību, radošo izdomu un ideju realizēšanu!
Sirsnīgi izskanēja devīto un audzinātājas dziedātā Arņa Medņa dziesma “Es gribu kā bērns vēl just.”
Mīļš paldies tiem, kas radīja izlaidumā patīkamu atmosfēru: 8. klases skolēniem un audzinātājai Intai Vasariņai, kā arī Evitai Vīnakalnei par skolas telpu noformējumu, skolotājām Aijai Kalnārei, Modrai Reizniecei un pasākuma vadītājiem Erīdai un Kristapam, solistēm – mazajai Melānijai un skolotājai Sintijai Leimanei -, fotogrāfam skolotājam Mairim Dzenim, skaņu operatoriem Klāvam un Edijam. Paldies skolas direktorei un vietniecei!
Viens no brīnumiem: jau 12. jūnijā ir nokomplektēta 10. klase, tajā paliek 8 neretieši, kā savas izglītības tālākās ieguves skolu izvēlējušies ar Liāna no Sproģiem un Elvis no Rites. Gaidām savā 10. klases pulciņā arī citus, īpaši tos, kas šaubās, - vidusskolā ir interesanti!
Nu jau 10. klases audzinātāja
Dace Kronīte

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi