Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Junora, Anšlavs

Lai skolēni pakāpeniski “tuvotos” mācību darbam, 4. septembrī skolā bija adaptācijas diena.
1. klases skolēni, izveidojot draudzības apli, iepazinās, kā arī dalījās iespaidos par 1. septembri. 2. – 4. klases skolēni stāstīja par spilgtākajiem vasaras iespaidiem, zīmēja un spēlēja klases mīļākās spēles.
“Lielajā” skolā diena sākās ar līniju, kurā tika sumināti sportisti, kas vasarā ieguvuši augstus rezultātus. Tie bija Liāna Roze, Ance Ziedāne, Līga Šarkūne, Nils Muraška un Armands Aivis Gorbačovs. Tad direktore informēja par jaunajiem noteikumiem, apmeklējot nodarbības sporta angārā, par dežurām skolā, zāles sakārtošanu pasākumiem u.c.
Tad notika audzināšanas stunda, kurā skolēni atkārtoti tika iepazīstināti ar “Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību 1.-12.klasēs” un “Iekšējās kārtības noteikumiem skolēniem Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā”. Klasēs tika pārrunāta iespēja izvēlēties vismaz 1 no piedāvātājiem interešu izglītības pulciņiem, kā arī tika kārtoti organizatoriski jautājumi.
Pēc 3 mācību stundām notika sporta aktivitātes pa klasēm, lai ne vien pasportotu, bet arī lai skolēni sadarbotos, jo teju katrā klasē ir “jauni”skolēni.
Tādējādi ir dots starts 5. septembra mācību stundām. Lai veiksmīgs mācību gads!
Dace Kronīte,
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas
latviešu valodas un literatūras skolotāja

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi