Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Junora, Anšlavs

Lepnuma pilni par to, ka mums ir Jaunsudrabiņš, ka mēs, vidusskolas ļaudis, muzeja “Riekstiņi” vadītājas Ilzes Līdumas vadīti, Latvijā cenšamies daudzināt Jāņa Jaunsudrabiņa kultūras mantojumu, 8. septembra priekšpusdienā sagaidījām tālus un tuvus konkursantus.
Bija Jāņa Jaunsudrabiņa 140. dzimšanas dienai veltītā literāro darbu un ainavu konkursa noslēguma pasākums. “Riekstiņi” allaž gaida ciemiņus, šoreiz īpaši gaidīja, jo visu pasākumu spīdēja Saule.


Mūs bija apciemojis mazais un lielais Jancis ar savu māti (Kristers Pavliņš un Kristaps Griķis) ar skolotāju Aiju Kalnāri), apbalvošanas pauzes aizpildīja Klāvs Zigurds Kalnāre, Kristaps Griķis, kas spēlēja ģitāras, bet ļoti skaisti un izjusti dziedāja Samanta Cvetkova. Paldies mūsējiem!
Patiesībā biji 2 konkursu noslēgumi. Ainavu konkursā no iesūtītajiem apmēram 300 darbiem neretiešiem bija 29 ainavas. 3.vietu ieguva Samanta Šidla un 2. – Alise Vaičulena. Literāro darbu konkursā no mūsu skolas tika iesniegti 35 darbi. Tā kā bija 4 tēmas, tad arī apbalvojamo vairāk, starp tiem arī mūsējie: Pēterim Pavlovičam un Erīdai Cepurītei – 1.vieta, 2. vieta – Montai Apeinānei, Kārlim Plusniņam un Samantai Šidlai, 3. vieta - Artūram Zastupņevičam, Ievai Madarai Glaveckai un Santai Regutei.
Arī šoreiz muzejs “Riekstiņi” un Jaunsudrabiņa biedrība bija sarūpējusi īpašas dāvanas: katram konkursantam īpaši iespiestu diplomu, kā arī grāmatu “… atrast otru tādu Latviju pasaulē nav iespējams”, kurā apkopoti Atzinību un vietas ieguvušie darbi, kā arī ainavu reprodukcijas (arī mūsu skolnieču Lindas Šmalces un Samantas Šidlas, kā viesskolnieces Paulas Amrei Heinz).
Priecājamies arī par pērnā agada viesskolnieču panākumiem: taizemiete Chantar Chanikarn ieguva Atzinību, bet vāciete Paula Amrei Hainz – 1. vietu!
Konkursa darbus arī vērtēja mūsu skolas skoltājas Dita Pavloviča un Marija Šalna (ainavas), Egija Apiņa un Dace Kronīte (literārie darbi). Lielu palīdzību pasākuma organizēšanā sniedza skolas bibliotekāre Rita Trukša.
Pēc apbalvošanas bija kārtējā Pupiņu balle, cik tās bija garšīgas! Tikpat, cik mazā Janča ilgi kārotā siļķe!
Pasākuma norise iemūžināta arī Daigas Melderes foto.
Dace Kronīte,
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas
latviešu valodas un literatūras skolotāja

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi