Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Ginta, Gunda, Gunta

 17. novembrī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā notika Latvijas valsts proklamēšanas 99. gadadienai veltīts koncerts. Skolēnu domes prezidents Pēteris Pavlovičs savā runā uzsvēra, ka līdz Latvijas simtgadei atlikušais “viens gads ir kā pēdējais solis pirms labi padarīta darba” un Latvijas 100 gadi būs “tikai sākums ievilkt elpu, noskaņoties un iet tālāk”. Pēteris neviltoti lepojas par Latviju un uzskata, ka pats galvenais – neatstāt savu valsti.
       Direktore uzrunā aicināja būt patiesiem un uzdrīkstēties. Ar kopīgo darbu par 2016./ 2017. m. g. centralizēto eksāmenu rezultātiem “Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitinga” balvu pasniegšanas ceremonijā Cēsīs 15. novembrī mūsu skola lauku vidusskolu grupā ierindota 7. vietā (reitinga punkti - 6,344). Tika pasniegts Diploms “Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas vadībai par izcilu mācību darba organizāciju”. Nominācijā “Dabas zinības – 2017” mūsu skola lauku vidusskolu grupā ieguvusi 2. vietu. Dabas zinību skolotāji apbalvoti ar Diplomu “par teicamiem sasniegumiem dabas zinību mācīšanā”. Nominācijā “Angļu valoda – 2017” mūsu skola lauku vidusskolu grupā ieguvusi 4. vietu. Par šiem augstajiem novērtējumiem īpašs paldies bijušajai 12. klases audzinātājai Egijai Apiņai, skolotājām Viktorijai Trukšai, Sandrai Silavai, Mirdzai Ukānei un Rutai Aukšpolei.
       Koncerts bija sirsnīgs un pacilājošs. Uzstājās visu četru tautu deju kolektīvi, ģitāristi, dziedāja ne vien sākumskolas un vidusskolas ansamblis, bet arī solistes, skaisti dzeju runāja gan mazie, gan vidējie, gan lielie skolēni. Par to paldies mākslinieciskās pašdarbības skolotājiem!
       Dace Kronīte,
       Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi