Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Loreta, Dzidra, Gunita, Dzidris

      3. decembrī Ērgļos bija R. Blaumaņa literārās prēmijas 13. konkursa noslēguma pasākums.
 Pasākumu vadīja Latvijas Nacionālā teātra aktrise Marija Bērziņa, kas priecājās par iespēju iepazīties vaigā ar tiem, kas rakstījis brīnumdarbus. Darbu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Zinta Saulīte teica, ka šis konkurss “dzīvo” citu konkursu vidū, to pierāda 13. gads.
      Konkursam bija iesūtīti 144 darbi no 64 mācību iestādēm. No mūsu skolas tika iesūtīti 7 literārie darbi.
      Uz pasākumu Ielūgumus saņēma Samanta Cvetkova (8.klase) un Agnija Lazdiņa. Viņas ieguvušas Atzinību: Samanta par spilgtu fantāziju, Agnija – par radošiem meklējumiem.  Agnija ieguva arī specbalvu, ekspertei sakot: “Radošajai jaunajai rakstniecei.”
      Pateicības atvedām Samantai Mikalkevičai, Samantai Šidlai, Ievai Madarai Glaveckai, Edītei Grigalovičinai un Ingūnai Dubovskai.
             Pasākumā tika atvērta grāmata “Blaumaņa tēlu pasaulē”, kurā publicēti konkursantu darbi no 5. līdz 12. konkursam, arī literatūrzinātniskas atziņas par R. Blaumaņa tēliem un stila “ziedi” no skolēnu darbiem.
 Paldies vecākiem, kas virza savu bērnu uz izglītības un gaismas ceļu!
Dace Kronīte,
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi