Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Austris

22. martā mēs, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa 9. klases audzēkņi, devāmies mācību ekskursijā uz Mazzalves pagasta izsoļu namu ,,Krasti”. Pasākumā piedalījās arī Mazzalves pamatskolas skolēnu grupa.
Izsoļu nama apmeklēšana izvērtās aizraujoša un interesanta - iepazinām veiksmīgu uzņēmējdarbību un interesantu lauku saimniekošanas piemēru mūsu novadā.

Izsoļu nama dibinātājs ir mūsu skolas absolvents Kaspars Ādams; viņš sava tēva saimniecībā izveidojis un attīstījis vienīgo izsoļu namu Baltijā. Izsoles gaļas šķirņu jaunlopiem tiek rīkotas divas reizes mēnesī. Lai mēs iepazītu un izprastu uzņēmuma darbību, ekskursiju vadīja pieredzējis jaunietis, kurš strādā saimniecībā un ļoti labi pārzina tās darbību. Mūsu gids savā stāstījumā pārliecināja, cik plašas zināšanas un prasmes vajadzīgas, strādājot saimniecībā. Lai varētu strādāt izsoļu namā, nepieciešams zināt vairākas valodas, tāpēc ka lopus iegādājas dažādu valstu uzpircēji. Izsolēs tiek nodrošināts tulkojums angļu un krievu valodā. Vēl labi jāpārzina ģeogrāfija un informācijas tehnoloģijas. Gids izskaidroja, cik izglītotiem un radošiem jābūt jaunajiem lauku uzņēmējiem, lai veiksmīgi saimniekotu lopkopībā. Viņiem labi jāpārzina zootehniķa un lopkopja profesijas, jāspēj risināt dažādus saimnieciskus jautājumus. Liellopu izsoļu namā “Krasti” pastāvīgi strādā sertificēts veterinārārsts, kurš novērtē katra ievestā dzīvnieka veselības stāvokli un atbilstību starptautiskajām kvalitātes prasībām. Tiek sekots līdzi katra ievestā dzīvnieka veselības stāvoklim līdz tā eksportēšanas brīdim, kad jaunlops tiek ievietots pircēja mašīnā. Lopi saimniecībā tiek baroti ar vietējās pļavās ievāktu sienu. Siens vākts no bioloģiski audzētām platībām un nodrošina ekoloģisku produktu gala patērētājam. Saimniecībā ir arī savi ganāmpulki. Zēniem bija interesanti iepazīt dažādo lauksaimniecības tehniku. Mūsu ekskursijas vadītājs interesanti stāstīja par izsolēm un lopkopību. Uzzinājām, kādam jābūt jaunajam uzņēmējam, ja vēlas veiksmīgi saimniekot laukos. Ļoti daudz jāmācās, jo mūsdienu saimniekošana arī laukos prasa plašas un daudzveidīgas zināšanas. Svarīgas arī rakstura īpašības- nākas sastapties ar daudzām grūtībām. Noteikti jāprot plānot un izvirzīt prioritātes.
Mēs apskatījām vairākas lopu novietnes, kur atradās izsolēm paredzētie lopi. Šeit redzējām dažāda lieluma un šķirņu liellopus. Man visvairāk patika baltie gaļas šķirnes bullīši. Noslēgumā vērojām, kā norit lopu izsole. Bija interesanti uzzināt, kurš izsolīs lielāku naudas summu un iegūs izsolīto dzīvnieku. Lopi izsoļu namā tiek sagrupēti atbilstoši vecumam, sugai, savam svaram. Izsoļu dienā no pulksten desmitiem pircēji jau var apskatīt piedāvātos lopus. Plkst. 12.00 sākas izsole, to vada pats izsoļu nama saimnieks Kaspars Ādams.
Mums šī diena “Krastos” šķita interesanta, patika skaistie lopiņi un jaukais, zinošais ekskursijas vadītājs. Pats uzņēmuma saimnieks ir spilgta, iedvesmojoša personība. Šeit mēs redzējām, ka arī laukos iespējams veidot karjeru un attīstīt veiksmīgu uzņēmējdarbību.
Pasākums varēja notikt pateicoties projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” realizēšanai Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā un Mazzalves pamatskolā.

9. klases skolniece Sintija Gadišķe
Pedagogs karjeras konsultants Rita Trukša

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi