Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Austris

29.marta pēcpusdienā skolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums 5. – 8. klašu skolēniem, kuri interesējas par skaistumkopšanas profesijām. Savas amata prasmes un pieredzi skolēniem atklāja friziere Īrisa Davidova un manikīre Dita Davidova. Pasākuma mērķis bija sniegt informāciju par šo profesiju amata noslēpumiem, specifiku, pieprasījumu darba tirgū un apguves iespējām.

Nodarbības notika skolas bibliotēkas lasītavā. Par nodarbību saturu meistares bija ļoti domājušas, to pielāgojot skolēnu vecumposmam. Uzsākot nodarbību, skolēnus gaidīja pārsteigums – pasākuma vadītāju sarūpētas dāvaniņas. Nodarbību sākumā friziere Īrisa un manikīre Dita pastāstīja par savām profesijām; kā to izvēlējušās, kā uzsākušas savu uzņēmējdarbību. Nodarbības laikā tika demonstrēti darbarīki, to iegādes iespējas, cenas. Skolēni tika iesaistīti sarunā par friziera profesijas attīstību līdz mūsdienām. Friziere Īrisa stāstīja un rosināja skolēnus izteikt savas domas, ar kādām spējām jābūt apveltītam labam frizierim. Radošums, mākslinieciskā gaume, pacietība, labas komunikācijas prasmes, psihologa zināšanas ir tās, bez kā labam skaistumkopšanas speciālistam ikdienas darbā neiztikt. Meistare demonstrēja attēlus, kuros varēja apskatīt jaunākās matu griezumu, krāsu un stila tendences.
Manikīre Dita interesanti stāstīja par savu darbu, tā specifiku un dalījās savā pieredzē. Skolēni uzzināja un papildināja savas zināšanas par roku un kāju kopšanu ikdienā, sarunā noskaidroja, ka bērnu manikīrs atšķiras no pieaugušo. .Meistare demonstrēja savus darbarīkus, nagu lakas un roku kopšanas līdzekļus. Klausoties stāstījumu, vēlāk pašiem veicot manikīru, kļuva skaidrs, ka šis darbs prasa ļoti lielu pacietību un mākslinieka talantu. Svarīgi arī saprast klienta vēlmes, prast komunicēt ar dažāda rakstura cilvēkiem. Skolēni uzzināja par profesijas apguves iespējām pēc skolas beigšanas. Pēc teorētiskās daļas meistares bija sagatavojušas nelielu testiņu, un skolēniem vajadzēja atbildēt uz jautājumiem par dzirdēto un izprasto.
Pasākuma praktiskā daļa bija īpaši interesanta - bērni paši darbojās, veidojot matus un veicot manikīru. Frizieres klātbūtnē skolēni cits citam veidoja matus ar ķemmēm un fēnu. Meistare demonstrēja un mācīja dažādas bizīšu pīšanas tehnikas. Skolēni bija ieinteresēti, uzdeva jautājumus un aizrautīgi darbojās. Manikīre savā praktiskajā nodarbība rādīja, kā pareizi lakot un rotāt nagus. Pastāstīja un demonstrēja jaunākās manikīra tendences. Parādīja dažādas nagu rotāšanas un pieaudzēšanas tehnikas un palīglīdzekļus. Skolēni izmantoja iespēju to izmēģināt paši sev un citam dalībniekam. Nodarbība bija patiesi interesanta.
Meistaru darbība bija profesionāla- ļoti labi komunicēja ar skolēniem, bija atsaucīgas un ļoti laipnas.
Pasākums finansēts no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.
Neretas Jāna Jaunsudrabiņa vidusskolas PKK Rita Trukša

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi