Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Austris

5.aprīlī skolā notika karjeras atbalsta pasākums “Karjeras lēmumi mainīgajā pasaulē”. Praktiskās nodarbības par karjeru 7. - 12. klašu skolēniem vadīja psiholoģe, personīgās un profesionālās izaugsmes konsultante, Vidzemes augstskolas docente, uzņēmēja Agita Šmitiņa. Katrai grupai nodarbības tika organizētas, ņemot vērā skolēnu vecumposmu. Daudziem mūsu skolas skolēniem pietrūkst spēju komunicēt, veidot dialogu un brīvi paust savas domas. Izmantojot projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējumu, tika uzaicināta profesionāla lektore. Lai spētu veidot savu karjeru nākotnes darba tirgū, komunikācijas prasmes jauniešiem ir un būs ļoti nepieciešamas. 

Kā neapjukt šodienas mainīgajā pasaulē, kurā daudzas profesijas izzūd un rodas arvien jaunas? Kā veidot savu karjeru? Kas noteikti jāņem vērā, izvēloties mācību iestādi? Kā mainās darba tirgus, kuras profesijas būs pieprasītas darba tirgū pēc 10 gadiem? Šie bija galvenie jautājumi, uz kuriem nodarbību laikā tika meklētas atbildes.
Nodarbībās skolēni tika rosināti domāt, izteikt savu viedokli. Katrai klašu grupai tika organizēta kāda atraktīva spēle, kurā jaunieši atraisījās, lai nodarbības nākamajā posmā labāk koncentrētos un veiktu piedāvātos uzdevumus. Skolēni mācījās apzināties savus radošos resursus, savas vājās un stiprās puses. 7. klases skolēniem (darbam pāros) tika piedāvātas profesiju kartītes, ar kuru palīdzību skolēni tika rosināti domāt un rast atbildes par profesijā strādājošo īpašībām, specifiku, apstākļiem. 11.un 12. klases skolēni, noskatoties īsu filmiņu, izteica savu viedokli par profesiju pasaules un darba tirgus straujajām izmaiņām. Lektore minēja spilgtus piemērus par karjeras izvēles nozīmi un iespējām. Kas jāņem vērā, izvēloties augstskolu? Studēt Latvijā vai labāk izvēlēties studijas ārzemēs? Nodarbībās tika izmantotas arī asociatīvās kārtis. Skolēni strādāja grupās un veidoja savas grupas stāstu. Interesanti, ka katram kāda no kārtīm simbolizēja ko citu. 10. klases skolēniem nodarbībā tika piedāvāts mācību metodiskais līdzeklis “Karjeras paklājs”, ar kura palīdzību bija vieglāk paust savu viedokli, atbildēt uz jautājumiem.
Ar projekta atbalstu skolēniem tika nodrošināta iespēja piedalīties interesantās nodarbībās, kuras vadīja zinoša lektore karjeras jautājumos.
Neretas Jāna Jaunsudrabiņa vidusskolas PKK Rita Trukša

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi