Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Austris

13. aprīlī 1. klases skolēni devās mācību ekskursijā iepazīt Skrīveru Pārtikas kombināta darbību.
Ekskursija norisinājās gida – pārtikas tehnologa vadībā. Skolēniem tika sniegts neliels ieskats uzņēmuma vēsturē, pastāstīts par kombināta perspektīvām nākotnē. Bērni varēja aplūkot konfekšu papīriņu kolekciju un vēsturiskos ražošanas darbarīkus. Skolēni uzzināja par pārtikas kombināta stingrajām sanitāro un higiēnas noteikumu prasībām. Ekskursijas vadītājs pastāstīja, ka konditora profesija uzņēmumā ir ļoti nozīmīga un nepieciešama. Konditors sastāda dažādas receptes, aprēķina izejvielas, veic izstrādājumu dekorēšanu u. c. Kombinātā strādā arī citu profesiju darbinieki , kas nodrošina, lai saražotā produkcija tiktu skaisti iesaiņota, nonāktu tirgū un tiktu veiksmīgi pārdota (menedžeris, mākslinieks, saiņotājs, grāmatvedis u. c.). Skolēni tika iesaistīti sarunā, rosināti domāt, lai labāk izprastu, ka saldumu ražošanas kombinātā strādā dažādu profesiju darbinieki un katra paveiktais darbs ir ļoti vajadzīgs.
Ekskursijas noslēgumā notika praktiskā nodarbība, kurā skolēni apguva iemaņas konfekšu “Gotiņa” saiņošanā. Bērni paši tina konfektes un iesaiņoja līdzņemšanai, tā izmēģinot fasētāja darbu. Skolēniem bija prieks un gandarījums par paveikto darbiņu, kas nemaz tik raiti visiem sākumā neveicās. Bija vajadzīga pacietība.
Bērni degustēja konfektes “Gotiņa” ar dažādām garšvielām un cienājās ar ogu limonādi. Paldies par interesanto pieredzi un jaunajām zināšanām!
Pasākums “Izzinu saldumu pasauli” finansēts no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.
Klases audzinātāja Daira Osīte
Neretas Jāna Jaunsudrabiņa vidusskolas PKK Rita Trukša

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi