Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Loreta, Dzidra, Gunita, Dzidris

Jau otro reizi vasarā tikās Sēlijas novada latviešu valodas un literatūras skolotājas, lai turpinātu pazīšanos, kas izveidojās pirmajā nometnē 2016. gadā Ilūkstē, lai bagātinātu sevi garīgi, kā arī lai domātu pozitīvi un strādātu radoši.
16. un 17. augustā Neretas novadā notika latviešu valodas skolotāju kursi – nometne, pēc tās 25 skolotājas no Ilūkstes, Viesītes, Jēkabpils, Neretas un Jaunjelgavas novada, kā arī Vecumnieku, Skrīveru, Aizkraukles novada (sadarbības novadi izglītības jomā Mazzalves pamatskolai un Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolai) saņēma Apliecību, ka ir apguvušas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu 18 stundu apjomā.
Neretas novadā tā bija reta iespēja parādīt vienkopus tik daudzām latviešu valodas un literatūras skolotājām to, ko, kas mūsu kultūrvēsturiskajā novadā ir īpašs. Un tas četrām Neretas novada latviešu valodas un literatūras skolotājām – Daigai Pabērzai, Silvijai Lisovskai, Egijai Apiņai un Dacei Kronītei –, ar Izglītības darba speciālistes Žannas Miezītes līdzdalību izdevās!
16. augustā nodarbības bija Mazzalvē. Dienas sākumā skolas direktors Aivars Miezītis, uzrunājot dalībnieces, teica, ka ir īpaši priecīgs, jo šī vasaras tradīcija - sapulcināt kopā Sēlijas skoltājus - ir vēl viens solis pretī tam, lai Sēlijas novadu Latvijā pazītu tikpat labi kā citus kultūrvēsturiskos novadus. Madara Zeltiņa - Sēlijas novadu apvienības Jauniešu padomes “SēJa” priekšsēdētāja – iepazīstināja ar “SēJas” darbību, kā arī parādīja video “Jauniešu padome “SēJa” “ , kurā raksturoti Sēlijas jaunieši pa novadiem. Video veidoja Neretas jaunietis Olafs Osītis kopā ar “SēJas” priekšsēdētāju, lai popularizētu Jauniešu padomi. Liels atbalsts tika saņemts no Neretas novada uzņēmējiem un cilvēkiem personīgi.
“Kas var būt skaistāks par sievietēm! Vajag tikai to saprast un apzināties,” tā apgalvoja Santa Ķempele - CiGun instruktore -, kas vadīja nodarbību “Enerģijas avots tevī”. Tās pirmajā daļā pasniedzēja mums ierādīja, kas darāms praktiski, lai pašas sevī radītu enerģiju. Otrajā daļā Santa Ķempele ļoti interesanti un noderīgi stāstīja par sievieties un vīrieša atšķirību, par to, ka cilvēki dzīvē satiek tādus cilvēkus, kas viņiem ir vajadzīgi, par bērniem, kam ir vajadzīgi abi vecāki.
Žanete Grende - fonda “Viegli” padomes priekšsēdētāja – vadīja nodarbību"Kā radīt idejas?". Tika ieskicētas vairākas iespējas, kā radīt idejas. Tika izspēlēta lomu spēle par ideālu audzināmo klasi, līdz nonācām līdz direktoram/ direktorei, kas vada skolu, kurā ir ideāla audzināmā klase, ideāls audzinātājs, bet dažāds pedagogu kolektīvs. Kopā secinājām, ka šādu skolu jāvada stratēģim, labam psihologam un atvērtam cilvēkam, tikai tad skola izglītības pārmaiņu procesā var “noturēties”. Žanete Grende izteica mums tik svarīgu atziņu: “Literatūra māca dzīvi: ētiku, tikumu, kā dzīvot.”
Vakarā dalībnieces baroneses (Silvija Lisovska) vadībā devās pa Ērberģes muižas Leģendu taku, labo enerģiju ieguva pie 350 gadus vecā ozola. Muižas ragana lika cept īpašo ēdienu “Kommen vieder!”, kā arī kopā ar baronesi vadīja nākotnes zīlēšanas meistarklasi. Barons fon Hāns laipni sagaidīja pie muižas kungu mājas (tagad Mazzalves pamatskola), izvadāja pa tās telpām, līdz Kamīnzālē iepazināmies ar Zilo dāmu. Vakariņās mielojāmies ar Raganas zupu un ne tikai …
Kursu dalībnieces pārģērbās kleitās, jo Kamīnzālē gaidīja viduslaiku dāma no Bauskas pils. Viņa pastāstīja par 15. un 16. gadsimta modi apģērbā un dejās. Tad kursu dalībniecēm tika iemācītas trīs viduslaiku dejas, kā arī sieviešu reveransi. Skolas direktors Aivars Miezītis iemācījās vīriešu reveransu. Pēc neformālās vakarēšanas sveču gaismā devāmies uz nakšņošanas vietu – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas dienesta viesnīcu.
17. augustā kursantes sveica Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktore. Pirmajā lekcijā Latviešu valodas aģentūras galvenā lingviste Dite Liepa stāstīja par aktuāliem latviešu valodas leksikas jautājumiem, raksturīgām stila kļūdām, kā arī elektronisko etiķeti - netiķeti. Skoltājas ieguva vērtīgu materiālu darbam ar skolēniem un apjauta, cik strauji mainās valodas lietošanas normas.
Aizkraukles novada vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Lolita Ondzule dalījās savā pieredzē "Kompetenču pieejā balstīta mācību satura īstenošana latviešu valodas mācībās". Lektore iepazīstināja ar jaunumiem, runāja par reāli novadītajām stundām, kas saistītas ar macīšanas metodēm, ar kurām tuvākajos gados būs jāstrādā visās Latvijas skolās. Interesanta pieredze skolotājai ir lasītprasmes veidošanā un pilnveidē, sākot darbu ar 5. klases skolēniem. 1 stunda nedēļā ir atvēlēta “Lasītāju klubiņam”, galarezultātā 35 stundās skolēni ne vien izlasa uz vietas – skolā – 1 grāmatu, bet katrā nodarbībā veic kādu ar tekstu saistītu radošu uzdevumu.
Abās kopābūšanas dienās pēc lekcijas dalībnieces nofotografējās ar lektorēm.
Lai tradīcija turpinātos, Jēkabpils, Viesītes un Jaunjelgavas novada pārstāves lozēja, kas rīkos kursus “Sēlijas vasara 2020”. Laimīgā aploksne tika Jaunjelgavas novadam. Lai izdodas!
Kursu noslēgumā Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā “Riekstiņi” skolotājas dzirdēja “Sēļu sarunas” (neretiete Ilze, aknīstiete Līga). Tika izdalītas Apliecības, Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja “Riekstiņi” vadītāja Ilze Līduma dāvināja muzeja bukletu, Jāņa Jaunsudrabiņa tēlojumus “Sestdienas vakars”, “Bites” un “Baznīca” (izdoti atsevišķās grāmatiņās), kā arī piezīmju blociņu. Interesenti iepazinās ar muzeja pamatekspozīciju un tamborējumu izstādi. Tradicionālā Pupiņu balle bija patīkams noslēgums divām kopīgi pavadītām dienām Sēlijā - Neretas novadā.
Kursu – nometnes dalībnieku vārdā ar neretietes keramiķes Zandas Rageles īpaši veidoto trauku ar uzrakstu “Sēlijas vasara 2018” pateicāmies skolu direktoriem Laimai Grebskai un Aivaram Miezītim, lektorēm, “SēJa” priekšsēdētājai, Mazzalves pamatskolas pavārēm, IU “Pavards” vadītājai Aldai Šustiņai, kā arī muzeja “Riekstiņi” vadītājai.

Dace Kronīte,
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi