Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Loreta, Dzidra, Gunita, Dzidris

Katrs jaunais mācību gads nāk ar kaut ko neparastu. Arī šis – tikai 3. septembrī atkalredzējās audzinātāji ar saviem audzināmajiem, lielākiem, možākiem un žiperīgākiem nekā 31. maijā. No rīta bija klases stunda, kurā visi dalījās vasaras iespaidos un ne tikai… Vairumam audzinātāju turpināms skolas ceļš ar savējiem, tikai 8. klasē audzinātājs būs skolotājs Mairis Dzenis.
Pēc 1. stundas Svinību zālē skolas kolektīvs ar vecākiem un vecvecākiem sagaidīja skolas pulkam pievienojamies 1. klases audzinātāju Natāliju Grīnvaldi ar saviem 15 mazajiem taurenīšiem – Melāniju, Maksu, Alitu, Katrīnu Tīnu, Kasparu, Arni, Danielu, Nikolu, Agniju, Braianu, Valentainu, Agnesi, Aleksandru, Arvi un Ruslanu. 12. klases audzinātāja Sarmīte Sniķere ar saviem 14 jauniešiem pirmklasniekiem izsniedza Apliecinājumus, ka viņi ir Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 1. klases skolēni. Arī skolotāja Natālija Grīnvalde ar Apliecinājumu tika iecelta audzinātājas godā. 1. klases sveiciens jaunajā mācību gadā bija ļoti skaists – vasarīgas dziesmiņas nodziedāja Katrīna Tīna Dābola un Melānija Andersone.
Jau tradīcija ir Neretas novada balvas “Lielā pūce” pasniegšana par nozīmīgiem olimpiāžu un zinātniski pētniecisko darbu lasījumiem. To saņēma pamatskolas un vidusskolas klašu skolēni, kas pagājušogad skolas godu ir aizstāvējuši starpnovadā, Zemgales reģionā, arī valstī un ieguvuši godalgotas vietas. Šogad “Lielajai pūcei” piebiedrojās “Mazā pūce” – balva sākumskolas skolēniem par nozīmīgiem panākumiem olimpiādēs. Paldies neretietei keramiķei Zandai Ragelei par Pūcēm. Skolotāji, kas gatavoja skolēnus, saņēma Zelta pildspalvu – “Neretas novada Izcilība 2018”.
Tika izsniegti arī Kemridžas eksāmenu – starptautiski atzītu pārbaudījumu IELTS – sertifikāti nu jau 5. klases skolēniem, kas papildus angļu valodu apguvuši pie skolotājas Aijas Rutkas. 12. klases puiši un viens vidusskolas absolvents sertifikātu saņems vēlāk.
Skolas direktorei Laimai Grebskai šis 1. septembris ir īpašs – izglītības nozarē nostrādāti 50 gadi. Sirsnīgi sveicieni skanēja gan no skolas kolektīva, gan no Neretas novada domes priekšsēdētāja Arvīda Kvieša.
Izturību, zinātkāri un mācītiesgribu, kā arī veiksmi novēlēja Neretas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Zālītis. Silti sveicieni tika saņemti no “Riekstiņu” saimnieces Ilzes Līdumas. 
“Nakts nav tāpat, nakts kaut ko grib.
Vējš nav tāpat, vējš kaut ko drib.
Vējš kaut ko māca mums,
Un debesis un debesis.”
Lai šis skolas ansambļa vēlējums ir līdzās visu 2018./ 2019. mācību gadu!
Dace Kronīte,
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 
latviešu valodas un literatūras skolotāja

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi