Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Loreta, Dzidra, Gunita, Dzidris

18. septembrī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 11. klases skolēni pirmās četras mācību stundas pavadīja ārpus skolas soliem. Ar mērķi labāk iepazīt Gothardu Fridrihu Stenderu (turpmāk tekstā Veco Stenderu) skolēni kopā ar klases audzinātāju un literatūras skolotāju Daci Kronīti devās uz Paula Stradiņa skolu un Vecā Stendera “Bildu Ābices” taku.
9.oo ieradāmies Paula Stradiņa skolā. Gides pavadībā devāmies uz Vecā Stendera kabinetu, sākumā gide stāstīja par Vecā Stendera personību un ieguldījumu latviešu valodas attīstībā, kā arī par viņa dzīvi Sunākstē. Interesants bija fakts, ka Stenders ir izgudrojis pirmo veļas mašīnu Latvijā. Pēc gides stāstījuma vārējām izmēģināt Vecā Stendera veļas mašīnu, kura tika izgatavota pēc Stendera skicēm. Vēl apskatījām Vecā Stendera “Bildu Ābici” un citus viņa rakstītos tekstus.
Pēc tam devāmies uz Annas Brodeles literatūras kabinetu, kur iejutāmies mūsu vecvecāku ādā: sēdējām tā laika solos un rakstījām vecās drukas tekstus ar tinti un spalvu. Šī nodarbība ļoti patika daudziem skolēniem.
Skolas apskates noslēgumā devāmies uz zāli, kur muzeja “Sēlija” vadītāja Ilma Svilāne prezentācijā akcentēja Vecā Stendera nozīmīgumu latviešu izglītības veicināšanā 18. gadsimtā Viesītes un Sēlpils draudzē.
Pēc Paula Stradiņa skolas apmeklējuma devāmies uz Vecā Stendera “Bildu Ābices” taku. Katram skolēnam tika uzticēts savs burts. Ejot pa “Bildu Ābices” 300 m garo taku, bija jānolasa sava burta teksts vecajā drukā no lielāka formāta “Bildu Ābices” lappuses. Katram bija jānofotografējas pie sava “Bildu Ābices” burta.
Kad taka bija izstaigāta, devāmies uz veco Sunākstes kapsētu, kur apglabāts Vecais Stenders. Uz kapa plāksnes G. F. Stenders licis iegravēt arī vārdu Latvis. Kāpēc Vecais Stenders sevi nosaucis par Latvi? Lai arī būdams vācbaltietis, Stenders ieguldīja lielu darbu latviešu labā. Viņš bija godprātīgs, nemainīgs raksturā un uzskatos, kā arī ļoti inteliģents. Gotharda Frīdriha Stendera baltvācu garīdznieku dzimta dzīvoja Latvijā jau 3 gadsimtu garumā, 8 paaudzēs, tāpēc tas bija vēl viens iemesls, kāpēc viņš sevi nosauca par Latvi.
Iepazināmies ar skumjo mīlasstāstu un aplūkojām Baltā Enģeļa pieminekli, kas atradās ārpus kapsētas žoga.
Mācīšanās muzejā un dabā ir lietderīgāka nekā klasē pie grāmatām, jo šādi mācīties ir daudz interesantāk, kā arī var uzzināt daudz ko jaunu un līdz šim nekur nerakstītu.
Elvis Livdāns,
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 11. klases skolnieks

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi