Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Valts, Rinalds, Rinalda

9. novembra pēcpusdienā Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā “Riekstiņi” pulcējās Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēni, skolotājas, Neretas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Zālītis un citi interesenti.

Notika grāmatas “Mēs visi mazas Latvijas esam” atvēršanas svētki. Sakārtotāja Ilze Līduma priekšvārdā raksta: “Šogad, mūsu valsts jubilejas gadā, ar prieku dāvinām dzejas mīļotājiem simts dzejoļu apkopojumu – grāmatu, kurā ietverti neretiešu Zentas Liepas, Veltas Tomas, Jāņa Veseļa un Jāņa Jaunsudrabiņa dzejoļi, kuros izskan kopēja atziņa – dzimtene Latvija mums ir lielākais dārgums, ko nedrīkst aizmirst un pazaudēt.”


Dzejoļu krājuma, kura izdevējs ir Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs “Riekstiņi” un atbalstītāja – Jāņa Jaunsudrabiņa biedrība, ilustrēšanai izmantoti musu skolas skolēnu foto. Pavasarī tika izsludināts skolēnu fotokonkurss “Mana Nereta, Latvijas simtgadi gaidot”, kurā savas fotogrāfijas iesniedza 22 skolēni. Pasākumā visi saņēma Pateicības rakstu par piedalīšanos konkursā un vienu savu fotogrāfiju, ko iespējams ielikt rāmītī. Bet tie, kuru darbi tika ievietoti krājumā, dāvanā saņēma arī grāmatu “Mēs visi mazas Latvijas esam”. Krājumā ilustrēšanai izmantotas Elzas Ivanovas, Martas Rageles, Sanijas Dālderes, Patrīcijas Dardeces, Kristīnes Poriņas, Edītes Grigalovičinas un Agnijas Lazdiņas fotogrāfijas un Jāņa Jaunsudrabiņa zīmējumi.
Kopīgi tika atklāta Latvijas valsts simtgadei veltītā ceļojošā rakstaino cimdu izstāde, ko adījušas vai uzticējušas izstādei Neretas novada sievietes.
“Riekstiņu” viesu grāmatā tapa ieraksts: “Priecājamies, ka grāmatas “Mēs visi mazas Latvijas esam” ilustrēšanā izmantotas mūsu skolēnu fotogrāfijas! Grāmatā satiekas divi gadsimti – 20. un 21. Lai simts latvju cimdu raksti mūs dara stiprākus, apņēmīgākus, radošākus un patriotiskākus!” To parakstīja ne vien skolēni, bet arī skolotājas, kas palīdzēja fotokonkursa un šī pasākuma rīkošanā – Jāņa Jaunsudrabiņa biedrības dalībnieces skolotāja Egija Apiņa un bibliotekāre Rita Trukša.
Dace Kronīte,
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi