Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Valts, Rinalds, Rinalda

Mūsu – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēnu un skolotāju – dāvana Latvijas simtgadei bija 16. novembra koncerts “Labie vārdi Latvijai”.

Sākumā vēstures skolotāja Lija Saldovere, šķirot īpaši veidoto grāmatu, iepazīstināja ar Neretas vēsturi, nonākot pie gadskaitļa 1298., kad Nereta vēstures avotos pirmo reizi minēta kā Nirica. Tātad 2018. gadā Neretai ir 720., bet Latvijai - 100. dzimšanas diena.
Koncertā tika iedegtas 10 sveces par katru Latvijas desmitgadi, papildus priekšnesumiem tika rādīti Neretas foto, kas palīdzēja iztēloties arī mūsu Neretas izaugsmi simt gadu laikā.
Savu mīlestību pret latvisko rādīja vokāli instrumentālais ansamblis ar solisti Samantu, 1. – 4. klases ansamblis, pamatskolas un vidusskolas apvienotais ansamblis, koris, 4. – 5. klases un 8. – 12. klases tautu deju kolektīvi. Skolēni, kas piedalās skatuves runas pulciņā, sirsnīgi un reizē arī patriotiski runāja par Latviju, tās vērtībām. Koncertā dejoja arī Neretas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sēļi”.
Lai Neretas SAC arī būtu svētku sajūta, ar koncertu 16. novembrī skolēni viesojās pie SAC klientiem.
Dace Kronīte,
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi