Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Valts, Rinalds, Rinalda

11. klasē Neretas Jāņa Jaunsudrabiņas vidusskolas skolēni aizstāv pusotra gada laikā izstrādāto zinātniskās pētniecības darbu vai projektu. Tā struktūras iepazīšana, mērķa, uzdevumu un secinājumu formulēšana, izmantotās literatūras saraksta veidošana, attēlu un tabulu noformēšana palīdzēs nākotnē, kad kā studentam vai koledžas audzēknim būs jāizstrādā kāds līdzīgs darbs – kursadarbs, bakalaura vai maģistra darbs. Par to pateicības vārdi daudzkārt dzirdēti no mūsu skolas absolventiem, kad viņiem nākas saskarties ar šāda veida darbiem.


23. janvārī zinātniskās pētniecības darbu konferenci atklāja LU emeritētais profesors Andris Broks, apsveicot klātesošos, īpaši vienpadsmitos, ar darba svētkiem.
Tika aizstāvēti 11 darbi, 2 no tiem bija projekti. Eva Regute bija izstrādājusi “Velosipēdistu un kājāmgājēju tūrisma maršrutus Neretā”, izveidojot mazo un lielo taku. “Transporta līdzekļu vadītāji dažādos vecuma posmos,” Markuss Sloka un Daniels Šjaučjuns bija izveidojis informatīvo materiālu, kuru audzinātāji varēs izmantot klases stundās.
Signe Budre veikusi pētījumu “Arvīda Velmes ieguldījums Neretas kultūrvides attīstībā,” atklājot skolotāja darbību sporta, kokapstrādes un mūzikas jomā. Darba izstrādes laikā cieši sadarbojusies ar A. Velmes meitām.
Par skolēnu aktīvu darbību “Ēnu dienās”, “Karjeras nedēļā” un akcijā “Pielaiko studijas” 2018. gadā veikusi pētījumu “Skolēnu līdzdalība karjeras izglītības īstenošanā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā” Līga Šarkūne.
Ance Ziedāne izpētījusi “Gunāra Bindes un Sarmītes Sīles aktu sekvenci,” atklājot vienas fotogrāfijas unikalitāti un iepazīstot fotomākslinieku G. Bindi, viesojoties pie viņa.
“Mājlopu labturības noteikumus zemnieku saimniecībā SIA ALLUNA” pētījusi Ingūna Dubovska.
Rainers Auziņš atklājis savu pieredzi, parādot, kāds var būt jaunieša ceļš no jaunsarga līdz rezerves karavīram.
Krista Vavere pētījusi Viesītes novada ražotni SIA RA5 “Kafeja Alīda”, piedāvājot īpašniecei izveidoto bukletu, kas popularizēs kafejas produkciju.
“Sproģu apkārtnes vaboļu (Insecta: Coleoptera) fauna” ir Liānas Rozes pētījums, kas tapis sadarbībā ar Daugavpils Universitātes doktoru Arvīdu Barševski.
Par ritieti, vēstures pētnieku Andrievu Ezergaili daudz jaunu materiālu savācis Elvis Livdāns,
Diāna Ozoliņa savu zinātniskās pētniecības darbu par ārpusģimenes aprūpes modeļiem Latvijā turpinās.
Paldies par konsultēšanu skolotājām Viktorijai Trukšai, Lijai Saldoverei, Ditai Pavlovičai, Sandrai Silavai un Dacei Kronītei.
31. janvārī Elvis, Signe, Ance, Līga, Ingūna, Krista un Līga savu darbu prezentēja starpnovadu zinātniskās pētniecības darbu lasījumos Aizkrauklē. Tur skolēni ieguva jaunu pieredzi: uzstāšanos nepazīstamas auditorijas priekšā, spēju atbildēt uz komisijas jautājumiem. Katrs noklausījās par savu prezentāciju labo un uzlabojamo. Iepazinās ar pirmo recenziju, kurā norādīts, ko varētu vēl uzlabot.
Līdz zinātniskās pētniecības darbu konferencei Zemgalē – Jelgavā – vēl laiks, kas izmantojams prezentēšanas prasmju uzlabošanai.
Dace Kronīte,
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi