Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Loreta, Dzidra, Gunita, Dzidris

zpd8. martā LLU, Jelgavas pilī, norisinājās Zemgales reģionālā skolēnu zinātniskās pētniecības 10. konference, tajā tika sumināta zinātne. Studiju prorektors A. Laizāns uzskata - zinātnieciskās pētniecības darbi parāda, kā jaunieši skata pasauli.
Februāra sākumā Zemgales konferencei 6 dažādās zinātņu nozarēs tika iesniegti 202 skolēnu darbi, tos vērtēja LLU mācībspēki. Skolēni, kuru darbiem tika piešķirti vismaz 40 punkti, aizstāvēja savus darbus un ieguva papildus punktus (maksimums 20). No Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas savus darbus aizstāvēt tika uzaicināti 6 skolēni.


8. martā 5 neretieši iepazīstināja ar savu pētījumu, arī atbildot uz komisijas jautājumiem. Konferences noslēgumā LLU Aulā tika apbalvoti tie skolēni, kas saņēma III, II un I pakāpes diplomus, un viņu skolotāji – darbu vadītāji. Līga Šarkūne par darbu „Skolēnu līdzdalība karjeras izglītības īstenošanā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā” saņēma III pakāpi (darba vadītāja sk. D. Kronīte, darba konsultante sk. R. Trukša). Arī Elvis Livdāns saņēma III pakāpi par pētījumu „Andrievs Ezergailis” (darba vadītāja sk. L. Saldovere).
Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konferencei Rīgā izvirzīti tikai tie darbi, kas Zemgales reģiona konferencē ieguva vismaz 80 no 100 punktiem, tas ir, tie darbi, kas atbilst I vai II pakāpei.
II pakāpi un iespēju studēt LLU Lauksaimniecības fakultātē un Meža fakultātē ārpus konkursa valsts finansētajā studiju vietā ieguva Ingūna Dubovska par pētījumu “Mājlopu labturības noteikumi zemnieku saimniecībā SIA ALLUNA” (darba vadītāja sk. L. Saldovere).
Arī Signei Budrei piešķirta II pakāpe un iegūta iespēja studēt LLU studiju programmā Dizains un amatniecība un Ainavu arhitektūra un plānošana ārpus konkursa valsts finansētajā studiju vietā. Pētījumu “Arvīda Velmes ieguldījums Neretas kultūrvides attīstībā” vadīja sk. D. Kronīte.
Ance Ziedāne ieguva ne vien I pakāpi, bet arī iespēju studēt LLU studiju programmā Dizains un amatniecība un Ainavu arhitektūra un plānošana ārpus konkursa valsts finansētajā studiju vietā, kā arī balvu no Zemgales plānošanas reģiona. Ance sk. D. Pavlovičas vadībā izpētījusi “Gunāra Bindes un Sarmītes Sīles aktu sekvenci”.
Rīgā 12. aprīlī kopā ar citu reģionu laureātiem Ance, Signe un Ingūna aizstāvēs savus darbus stendu referātos, kas ir jauninājums.
Lai veiksme pavada neretiešus!
Dace Kronīte,
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi