Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Ginta, Gunda, Gunta

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm rīko Skolēnu skatuves runas konkursu. Nolikumā viens no pieciem uzdevumiem ir formulēts šādi: „Attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību. Skolēnu skatuves runas konkursa darbu izvēle tematiski jāsaista ar skolēnu pašidentitāti, nacionālās un valstiskās identitātes stiprināšanu. Ieteicamās daiļdarbu tēmas: es pats, valoda, ģimene, mans novads/pilsēta, brīvība, Tēvzeme.”1 Konkursanti tika vērtēti pēc 5 kritērijiem - domas atklāsme, spilgtu priekšstatu gleznu esamība un atklāsme klausītājam, kontakts ar klausītāju, skaidra dikcija un artikulācija, repertuāra atbilstība runātājam -, katrā kritērijā piešķirot maksimāli 10 punktus. Dalībnieki saņem augstākās pakāpes diplomus, I, II, III pakāpes diplomus un pateicības.


Aizkraukles, Jaunjelgavas, Neretas un Skrīveru novadu skolu Skolēnu skatuves runas konkursa 1. kārta notika 19. martā 5 grupās. No Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas konkursā piedalījās 9 skolēni.
1. grupā – 1. klase – 7 skolēnu konkurencē vislielāko punktu skaitu un augstāko pakāpi saņēma Arnis Jakovčiks, bet Makss Andersons – I pakāpi.
2. grupā – 2. – 3. klase – starp 11 skolēniem bija arī Dominiks Kippari un Kristers Pavliņš, abiem tika piešķirta augstākā pakāpe.
5. – 6. klases grupā Elīna Regute un Daniels Niks Andersons 11 skolēnu konkurencē izcīnīja augstāko pakāpi.
8 skolēnu konkurencē (7. – 9. klase) Trīna Pavloviča izcīnīja augstāko pakāpi.
Erīda Cepurīte un Kristaps Griķis ieguva I pakāpi starp pieciem 10. – 12. klases skolēniem.
Augstākās pakāpes diploms tiek piešķirts, ja konkursants saņēmis 45-50 punktus, I pakāpes diploms - 40 – 44,99 punktus.
Uz 2. kārtas konkursu 3. aprīlī Jelgavā no neretiešiem brauks Arnis Jakovčiks, Dominiks Kippari, Kristers Pavliņš, Elīna Regute, Daniels Niks Andersons un Trīna Pavloviča. Liela pateicība skolotājai Aijai Kalnārei, kas sagatavoja skolēnus Skatuves runas konkursam.
Lai neretieši, runājot vienu prozas un vienu dzejas darbu, pārsteigtu ne vien žūriju, bet arī skatītājus! Lai žūrija profesionāli novērtē dalībnieku skatuves runas iemaņas!
Dace Kronīte,
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi