Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Valts, Rinalds, Rinalda

Maijs skolā parasti ir ražas mēnesis, jo tiek parādīts viss labais, kas pa mācību gadu ienācies.
1. maijā teātra pulciņš ar tā vadītāju Aiju Kalnāri kultūras namā aicināja uz izrādi “Dots devējam atdodas”.
2. maijā 9.-12. klases skolēni tikās ar Ārlietu ministrijas darbiniekiem, bet 29. maijā notika lekcija par atkritumu šķirošanu.


8. maijā Neretas Kultūras namā notika Pavasara koncerts, kurā vispirms tika teikts paldies tiem skolēniem un viņu tuviniekiem, kas mācību gada laikā ir apbalvoti sadarbības novada, reģionālajās un valsts olimpiādēs un zinātniskās pētniecības darbos, kā arī dažādos konkursos un sporta sacensībās. Tad skolēni sniedza koncertu: dejoja 3 skolas deju kolektīvi (paldies vadītājai Initai Kalniņai), dziedāja ansambļi un koris (paldies skolotājām Anitai Šolmanei un Gintai Gudjānei), runāja dzeju (pateicība skolotājai Aijai Kalnārei), muzicēja jauniešu vokāli instrumentālais ansamblis un dziedāja tā solistes (paldies Zigurdam Kalnārem). Arī šoreiz bija prieks par tiem mūsu skolēniem, kas ar lepnumu nes Neretas vārdu Latvijā.
13. maijā vizuālās mākslas pulciņa dalībnieki ar skolotāju Ditu Pavloviču piedalījās Mākslas dienās muzejā "Riekstiņi".
16. maijā skanēja Pēdējais skolas zvans četrpadsmit 9. klases un četrpadsmit 12. klases skolēniem. Tika teikti pateicības vārdi par piedalīšanos dejās, korī un ansamblī, jauniešu vokāli instrumentālajā ansamblī, sportā, Skolēnu domē un saņemtas dāvanas. Tāpat 8. un 11. klases skolēni bija sagādājuši ne vien patīkamu pārsteigumu klasē, kurā notika pēdējā mācību stunda, bet arī veicamu uzdevumu. Devītie un divpadsmitie teica paldies skolas saimei: direktorei un direktores vietniecei, skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem un IU „Pavards” darbiniecēm. Tad 1. klases skolēni, izsakot buramvārdus saviem lielajiem draugiem, lai viņiem ir veiksmīgi eksāmeni, veda 12. klases skolēnus ar audzinātāju Sarmīti Sniķeri caur roku vārtiem uz pēdējo mācību stundu. 9. klases skolēni pēdējo mācību stundu noturēja ar savu audzinātāju Ludmilu Kolpakovu.
17. maijā skolas koris piedalījās Aizkraukles sadarbības novadu skolu Dziesmu dienā Jaunjelgavā, paldies skolotājai Anitai Šolmanei. 1. jūnijā skolas dejotāji, kurus māca skolotāja Inita Kalniņa, piedalījās Deju svētkos “Sanākat, lieli, mazi!” Aizkrauklē. Inita Kalniņa jau ceturto gadu pilda deju virsvadītājas pienākumus Aizkraukles, Jaunjelgavas, Skrīveru un Neretas novados.
Aizkraukles novada Sporta skolas reģionālajās skolu sacensībās vieglatlētikā U20, U18, U16, U14, U12, U10 mūsu sportisti ieguva daudz medaļu. Par to jāpasakās treneriem Zigurdam Karolam un Mairim Dzenim.
No 20. maija sākās eksāmenu sesija 9. un 12. klases skolēniem.
24. un 25. maijā 9. un 10. klases skolēni ar audzinātājām Ludmilu Kolpakovu un Intu Vasariņu bija ZZ Čempionāta Finālā.
Maijā klases ar audzinātājiem un vecākiem devās pavasara ekskursijās, kurās apmeklēja projekta „Latvijas skolas soma” un karjeras projekta „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” izplānotos pasākumus.
30. maijā jau tradicionāli trešo gadu notika mācību gada noslēgums muzejā “Riekstiņi”, kur skolotājas Gundegas Klibiķes un trenera Zigurda Karola vadībā 3 vecuma grupās notika stafetes un orientēšanās. Lai gan tika fiksēti laiki, uzvarēja draudzība, un par to tika saņemtas balvā konfektes. Pēc tam muzeja vadītāja Ilze Līduma apbalvoja tos Mākslas dienas (13. maijs) autorus, par kuru darbiem visvairāk balsojuši muzeja apmeklētāji. Pēc garšīgām pusdienām „Riekstiņu” pagalmā tika izsniegtas liecības.
Maijs beidzies, taču skolā valda rosība – konsultācijas, eksāmeni, gatavošanās izlaidumiem.
Paldies par sadarbību skolas direktorei, direktores vietniecei, skolotājiem, atbalsta personālam, skolas saimniecei, tehniskajiem darbiniekiem, Skolas padomei, Skolēnu domei, vecākiem, jo tikai kopā mēs varam paveikt daudz!
Lai skaista 2019. gada vasara!
Dace Kronīte,
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi