Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Valts, Rinalds, Rinalda

Jūnijā iestājas astronomiskā vasara, ap Jāņiem augi uzņēmuši sevī visu vērtīgāko, lai palīdzētu tiem, kam tas ir vajadzīgs. Tā notiek dabā. Bet skolā saņemtās gudrības tiek vērtētas eksāmenos: 9. klases skolēni kārto četrus, 12. klases – obligātos eksāmenus latviešu valodā un matemātikā maijā. 2018./ 2019. mācību gadā eksāmenus gan devītie, gan divpadsmitie nokārtojuši ļoti labi, kas liecina par labu sadarbību starp Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēniem un skolotājiem.


15. jūnijā 9. klases skolēni un viņu audzinātāja Ludmila Kolpakova aicināja uz savu izlaidumu „Krāsainie sapņi”. 14 audzēkņi saņēma apliecību par pamatskolas beigšanu, 12 no viņiem – skolas Atzinības rakstu par apzinīgu attieksmi mācību darbā, sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sportā, piedalīšanos skolas mākslinieciskajā pašdarbībā un sabiedrisko aktivitāti. Tāpat „Izglītojamo un pedagogu motivēšanas kārtība Neretas novadā” paredz izlaidumā saņemt apbalvoju “Lielā pūce” un naudas balvu. Trīna Pavloviča saņēma „Lielo pūci” un naudas balvu par godalgotajām vietām starpnovadu un valsts olimpiādēs, bet Marta Ragele, Līva Marta Klibiķe, Samanta Cvetkova saņēma „Lielo pūci” un naudas balvu par godalgotajām vietām starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs.
14 vidusskolas absolventi 29. jūnijā saņēma apliecību par vidējās izglītības iegūšanu. Izlaidumā 12. klases skolēni Edīte Grigalovičina, Linda Šmalce, Kristiāns Dimitrijevs, Armands Aivis Gorbačovs un Artūrs Zastupņevičs saņēma Neretas novada balvu „Lielā pūce” un naudas balvu par godalgotajām vietām starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs. Arī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas apbalvojumu „Zelta pildspalva” saņēma Edīte Grigalovičina, Linda Šmalce, Armands Aivis Gorbačovs un Kristiāns Dimitrijevs, bet „Sudraba pildspalvu”- Samanta Mikalkeviča, Agnija Lazdiņa un Artūrs Zastupņevičs. Visi absolventi saņēma arī skolas Atzinības rakstu. Skola izvirzīja Armandu Aivi Gorbačovu Latvijas Simtgades stipendijas saņemšanai, apliecinājums par to tika pasniegts izlaidumā. Audzinātāja Sarmīte Sniķere katram izteica īpašu velējumu. Absolventi Samanta Mikalkeviča, Linda Šmalce un Artūrs Zastupņevičs nodeva skolas karogu nākamajiem 12. klases skolēniem Līgai Šarkūnei, Signei Budrei un Elvim Livdānam. Uz savu bijušo klases biedru izlaidumu bija atbraukusi Paula Hainz Amrei – viesskolniece no Vācijas, kas pirms 2 gadiem mācījās mūsu skolā. Tā kā Paula piedalījās arī starpnovadu un valsts olimpiādē un saņēma godalgotas vietas, direktore Laima Grebska Paulai Hainz Amrei pasniedza skolas Atzinības rakstu par Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas vārda popularizēšanu Latvijā un Vācijā. Īpašais pastnieks, kas bija ieradies ar skrejriteni, absolventiem un viņu audzinātājai no Laimes zemes nolasīja vēlējumu un pasniedza dāvanu - kasti, uz kuras atrodamas 15 atbildes uz jautājumu “Kas ir laime?”, taču pati kaste bija piepildīta ar laimi un ceļa maizi.
Katram cilvēkam laime nozīmē kaut ko citu — vienam tas ir vienkārši smaids, bet citam tā ir visa dzīve, kurā ir daudz, daudz mazu laimīšu. Lai tas ir vēlējums gan 28 devītās un divpadsmitās klases absolventiem, gan viņu audzinātājām Ludmilai Kolpakovai un Sarmītei Sniķerei.
Dace Kronīte,
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja

 

ozio_gallery_nano

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi