Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Agris, Agrita

Jau pagājuši 10 gadi, kopš Neretas vidusskolai ir Jāņa Jaunsudrabiņa vārds. Tik pierasts, minot skolu, kurā mācies vai strādā, teikt – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola. Jā, ne vien skola popularizē Jāņa Jaunsudrabiņa vārdu, bet arī Jāņa Jaunsudrabiņa vārds reklamē Neretu ne vien Latvijā, bet tālāk pasaulē. 

Pēdējos 10 gados starptautiskajā projektā Erasmus+ mūsu skolas vārds izskanēja Paines arodskolā Vācijā, kur mobilitātes komandējumā viesojās skolotājas Viktorija Trukša, Egija Apiņa un Sarmīte Sniķere. Skolotāja Dita Pavloviča un skolas bibliotekāre Rita Trukša mācījās angļu valodu starptautiskajā valodu mācību centrā English in Margate Anglijā.


ES Mūžizglītības programma Comenius deva iespēju 2 vidusskolas klasēm viesoties un piedalīties skolēnu darbnīcās Metlikā (Novo mesto, Srednja šola Metlika), kā arī slovēņu skolēnus uzņemt mūsu skolā. Arī Comenius apakšaktivitātē Skolēnu individuālā mobilitāte mūsu skolas vārds izskanēja Metlikā, Slovēnijā, kur 3 mēnešus kā apmaiņas skolēni mācījās Viktorija Patupa un Dāvis Gorbačovs. Mūsu skolā tāpat mācījās 2 slovēņu skolēni.
Projektā Comenius asistentūra mūsu skolā par bioloģijas skolotājas asistenti strādāja Esther Morchón Pérez no Spānijas.
AFS Latvija gada programmā mūsu skolas 10. klasē mācījās Paula Amrei Hainz no Vācijas, bet 11. klasē - Chanikarn Chantara no Taizemes.
Par starptautiskajiem projektiem milzīgs paldies angļu valodas skolotājai Rutai Aukšpolei un skolas vadībai.
2. septembrī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas svaigi izremontētajos koridorus un veiksmīgi labiekārtotajos kabinetos atkalredzēšanās prieks bija redzams bērnu sejās. Īpaša diena bija deviņpadsmit 1. klases skolēniem (audzinātāja Rita Kokina), kurus zālē ieveda trīspadsmit 12. klases skolēni (audzinātāja Dace Kronīte). Šoreiz divpadsmitie dalījās ne vien iespaidos par savu skolu, bet arī palīdzēja pirmās klases draudziņiem iepazīstināt ar sevi.
Skolas direktore, uzrunājot klātesošos, iepazīstināja ar lielākajiem darbiem, kas paveikti pēdējo 10 gadu laikā, piemēram, sporta halles labiekārtošana, Svinību zāles un koridoru, kā arī kāpņu remonts, skolas bibliotēkas un lasītavas remonts un iekārtošana.
Taču pats svarīgākais darbs skolā ir mācības, par veiksmīgiem olimpiāžu un zinātniskās pētniecības darbu rezultātiem pagājušā mācību gadā tika pasniegti apbalvojumi Mazā pūce un Lielā pūce, ko paredz Izglītojamo un pedagogu motivēšanas kārtība Neretas novadā. To saņēma šādi skolēni: Mija Mūrniece, Dominiks Kippari, Gvido Bukšs, Daniela Boldaševiča, Matīss Davidāns, Elīna Regute, Gabriela Ignatika, Enija Muraška, Raivo Sprostiņš, Rūta Leite, Kārlis Plusniņš, Erīda Cepurīte, Ance Ziedāne, Signe Budre, Ingūna Dubovska, Līga Šarkūne un Elvis Livdāns. Skolotāji, kas sagatavojuši iepriekšminētos skolēnus, saņēma pildspalvu Neretas novads. Izcilība 2019. Tika sveiktas skolotājas Ruta Aukšpole, Sandra Silava, Viktorija Trukša, Mirdza Ukāne, Dace Kronīte, Lija Saldovere, Daira Osīte, Sarmīte Sniķere, Dita Pavloviča, Edīte Dābola un Rita Kokina.
Neretas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Zālītis izteica prieku par skolēnu un skolotāju pašaizliedzīgo darbu, kā arī novēlēja veiksmīgu jauno mācību cēlienu, īpaši 1. un 12. klases audzēkņiem.
Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja Riekstiņi vadītāja Ilze Līduma bija sarūpējusi dāvanu – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēnu literāro darbu un zīmējumu krājumu, kurā ievietoti darbi, kas pēdējo 10 gadu laikā ir piedalījušies dažādos Latvijas mēroga konkursos, un daudzi no tiem arī saņēmuši godalgas. Krājums Dodos es tai pasaulē citā ir Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja Riekstiņi un Jāņa Jaunsudrabiņa biedrības veltījums Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolai. Priekšvārdā Ilze Līduma raksta: „Šis izdevums ir kā atskats uz jau paveikto, apliecinājums Neretas skolai, kam jau 10 gadus ir Jāņa Jaunsudrabiņa vārds, pedagogu un audzēkņu darba augstajam līmenim, ir kā izaicinājums noturēt to, darboties godprātīgi un gudri, mīlēt un saglabāt savu Neretu – Sēliju – Latviju.”
Pēc pirmās audzinātāja stundas un svinīgā pasākuma 12. klases skolēni iezvanīja 1. klasei rotaļu stundu, pēc kuras divpadsmitie pirmajiem uzdāvāja lielu torti, uz kuras bija katra pirmklasnieka vārds un uzraksts Divpadsmitie sveic pirmos 2019./ 2020. m. g.!
Priecājamies par to, ka mūsu skolā šogad darbu uzsākuši 3 jauni skolotāji: krievu valodu pamatskolā mācīs Ludmila Roze, angļu valodu pamatskolā un vidusskolā – Anita Dāldere, mājturību un tehnoloģijas zēniem – Vilnis Zaļakmens.
Lai veiksmīgs jaunais mācību gads Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 169 skolēniem un visiem skolotājiem!
Dace Kronīte,
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi