Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Beāte, Beatrise

Jau ceturto gadu septiņiem vidusskolēniem – Montai Apeinānei, Kārlim Plusniņam, Samantai Cvetkovai, Trīnai Pavlovičai, Martai Ragelei un Kristīnei Boldaševičai – bija iespēja saņemt Neretas novada uzņēmēju stipendijas par labām sekmēm, panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās un aktīvu darbību ārpusskolas aktivitātēs. Seši skolēni saņēma pilnās stipendijas, bet viens – veicināšanas stipendiju. Seši skolēni stipendiju saņēma jau atkārtoti, bet 10. klases skolniece Kristīne – pirmo reizi.


Skolā ir izveidojusies jauka tradīcija – stipendiātu un viņu vecāku tikšanās ar uzņēmējiem Kasparu Baltaci un Kristīni Ādamu un skolas vadību. Šogad sociālās distancēšanās dēļ pasākums notika skolas pagrabiņā. Visiem bija iespēja kopā pārrunāt aizvadītās vasaras notikumus, un, protams, stipendiāti varēja pateikties uzņēmējiem par viņu nesavtīgo atbalstu, kas veido pamatu viņu nākotnei.
Lai gan uzņēmējiem pēdējie mēneši nav bijuši tie vieglākie, viņi tomēr atrada iespēju sniegt atbalstu jauniešiem.

Stipendiāti Monta, Kārlis

Vairāk bildes šeit

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi