Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin:

1.septembra rītā saule noglāstīja katru, kas pēc ilgāka pārtraukuma atkal vēra skolas durvis, lai uzsāktu 2020./21.m.g.
J. Jaunsudrabiņa vidusskolā mācības šogad uzsāka pirmklasnieki. Lai arī satraukuma pilni, drošu soli tie soļoja līdzās 12.klases audzēkņiem un lieliski prata iepazīstināt ar sevi, ne tikai nosaucot savu vārdu, bet arī pastāstot, ko patīk darīt.


Svinīgo pasākumu vēl atklāja līdzšinējā, ilggadējā skolas direktore Laima Grebska, ar humora dzirksti sakot, ka ar šo dienu skolā vairs nav divas direktores. Ar 1. septembri J. Jaunsudrabiņa vidusskolas direktore ir Viktorija Trukša.
Pateicības vārdus par darbu direktorei sacīja gan audzēkņu vecāki, gan Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis
Par direktores vietnieci izglītības jomā skolā darbu sāk skolotāja Edīte Dābola.
Nelielas izmaiņas notikušas arī pedagogu vidū. Par sākumskolas skolotāju strādās Sandra Kalniņa, bet latviešu valodu un literatūru mācīs Gundega Šķietiņa.
Jauno mācību gadu uzsākot, par labiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos 2019./ 20.m.g. daudzi skolēni un viņu skolotāji saņēma pateicības.
Klātesošos uzrunāja un Zinību dienā sveica J. Jaunsudrabiņa muzeja ,,Riekstiņi’’ vadītāja Ilze Līduma, Neretas evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs Aldis Pavlovičs, Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis.
Lai mūs visus mācībās un darbā pavada veiksme!
Gundega Šķietiņa

Bildes šeit

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi