Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin:

30. novembrī, darbdienā pēc pirmās adventa sveces iedegšanas, skola sagaidīja, svinīgi saposusies. Rotājumi uz palodzēm, gaiteņos, skolas zālē – tas viss ar mīlestību veidots. Par šo uzburto Ziemassvētku noskaņu paldies jāteic Evitai Vīnakalnei.

Arī dabā tā bija baltākā diena šī gada nogalē. Balto, sniegoto ceļu un piesnigušās egles, gaismu skolas logos paguva foto mirkļos iemūžināt Mairis Dzenis un Rita Trukša. Tie kļuva par fonu attālinātajam svētku sveicienam ,,Ziemassvētku gaismas ceļš’’, kas izskanēja klašu stundās 18. decembrī. Īpaši nozīmīgs tas bija 7.-12.klašu skolēniem, kuri skolā vairs nav iegriezušies kopš rudens brīvdienām.


Svētku sveiciens sākās ar direktores Viktorijas Trukšas uzrunu, kurā izskanēja pateicība gan skolēniem un skolas darbiniekiem, gan pašvaldībai, gan vecākiem par izturību sarežģītajā laikā. Direktore novēlēja nākamajā gadā trīs lieliskas lietas - iedvesmu, drosmi un ticību. Iedvesmu radīt idejas, drosmi realizēt vispārdrošākos sapņus un ticību, ka mēs varam, varam ikviens un visi kopā.
Svētku koncertā skanēja dziesmas Katrīnas Dābolas izpildījumā. Ziemassvētku dzejoļus runāja 1. – 4 .klašu skolēni Kristaps Krastiņš, Matīss Petraitis, Arnis Jakovčiks, Makss Andersons, Dominiks Kippari, Rihards Bokiševs un skolas skolotāji.
Paldies ieraksta veidotājiem Aijai Kalnārei, Anitai Šolmanei, Rita Trukšai un Andrim Ozoliņam.
Skaisti, ka varam cits citam sagādāt tik daudz prieka arī no attāluma.
Gundega Šķietiņa

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi