Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin:

Mūsu tautas vēsturē neizdzēšami ierakstītas 1991.gada janvāra dienas, ko saucam par Barikāžu laiku. 13. janvāra manifestācija, barikādes ap valdības ēku, radio, televīziju, telefona centrāli, ziņojumi par kritušajiem un ievainotajiem, tūkstošiem iedzīvotāju plecu pie pleca griezīgos vējos un janvāra salā- tas viss pieder nemirstībai.
No tā laika mūs šķir 30 gadi.


Šogad Barikāžu piemiņas ugunskuri kvēloja vientuļi, bet tādēļ ne mazāk silti un gaiši. Atmiņu stāsti tika pārlapoti gan ģimenēs, gan attālināti skolā. Vēstures un klases stundās skolēni izdzīvoja laiku, par kuru viņu vecāki, vecvecāki un pedagogi joprojām runā ar aizlauztām balsīm un kādu asaru acīs. Par laiku, kurā ne tikai izcīnījām valsts neatkarību, bet daudziem tā bija arī atmoda sevī.

Klašu stundās skolēni skatījās dokumentālo filmu,, Barikāžu stāsti’’ , sagatavotās prezentācijas par vēsturiskiem mirkļiem gan Daugavmalā, gan Vecrīgā, gan pie televīzijas. Trijās valodās izskanēja B. Rezņika dziesma ,,Brīvību Baltijai’’, lai uzsvērtu, ka brīvību izcīnījām plecu pie pleca kopā ar Lietuvu un Igauniju. Skolēni uzzināja arī par to, kā Neretas iedzīvotāji organizējās braucieniem uz Rīgu, par Neretas novada cilvēkiem, kuri toreiz sargāja valstij stratēģiski nozīmīgos objektus. Skolēni bija uzklausījuši atmiņu stāstus savās ģimenēs un attālināti dalījās dzirdētajā ar saviem klasesbiedriem. 11. klasei savu atmiņu stāstu uzticēja viņu audzinātāja D. Pavloviča, kura toreiz vēstures griežos bija gandrīz vienā vecumā ar tagadējiem audzēkņiem. Vienlaikus tās bija arī sarunas par izvēli un brīvību.
Domājams, ka atmiņu stāsti ar laiku arī pierakstāmi un glabājami nākamībai.
Gundega Šķietiņa

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi