Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin:

29. janvārī skolā norisinājās 11. klases skolēnu zinātniskās pētniecības darbu aizstāvēšanas konference MS Teams platformā. Darbus skolēni izstrādā 1, 5 gada laikā pēc valstī noteiktās struktūras. Konferenci atklāja un vadīja skolas direktore Viktorija Trukša. Attālināti pasākumā piedalījās un darbus vērtēja LU emeritētais profesors Andris Broks. Uzrunā viņš apsveica jauniešus un novēlēja veiksmīgu darbu aizstāvēšanu.


Tika aizstāvēti 7 zinātniskās pētniecības darbi, un viens projekta darbs. Daniels Venskovičs komisijai prezentēja projekta darbu “Automašīnas Ford Sierra uzlabošana”. Jaunietis pārliecinoši pierādīja, ka dzinēja atjaunošana ļauj ietaupīt degvielu un palielina auto jaudu.
Marta Ragele aizstāvēja darbu “Dabiskas izcelsmes biogranulu iegūšana no kūdras”. Marta interesanti prezentēja darbu un izsmeļoši atbildēja uz komisijas un skolēnu jautājumiem. Darba praktisko daļu autore veikusi RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centra laboratorijā pētnieces Kristīnes Irtiševas vadībā.
Samanta Cvetkova par sava darba tēmu izvēlējusies “Kontrolētas stroncija ranelāta izdalīšanās piegādes sistēmu izveide”. SrRan farmācijā tiek izmantots osteoporozes ārstēšanā. Darba praktiskās daļas izstrādi Samanta veikusi RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centra laboratorijā pētnieces Elīzas Tračumas vadībā. Samanta lieliski prezentēja savu veikumu, demonstrējot, ka skolas laikā jauniešiem ir iespēja realizēt savas ieceres, veicot pētījumu un gūstot pieredzi īstā laboratorijā.
Jēkabs Kalniņš izvēlējies sev interesējošu tēmu un prezentēja pētniecisko darbu “Vai skolā pieejamie trenažieri ir pietiekami, lai skolēni varētu iegūt un uzturēt labu fizisko formu?” Darba autors sastādījis un realizējis savu individuālo treniņu plānu. Jēkaba treniņprogrammas īstenošanu ietekmēja Covid-19, jo ne vienmēr jaunietim bija iespēja apmeklēt trenažieru zāli. Noslēgumā Jēkabs secināja, ka Neretas skolā ir pietiekams sporta trenažieru nodrošinājums, lai uzturētu labu fizisko formu.
Rolands Pakalns prezentēja darbu “Rites pagasta iedzīvotāju atmiņas par skolām Rites pagastā”. Daba autors pētījis skolu vēsturi Rites pagastā no 1844. līdz 1978. gadam. Darbā autors uzsvēris, ka svarīgi saglabāt savas dzimtās vietas, savas skolas atmiņas, lai bagātinātu un saglabātu mūsu kopīgo vēsturisko atmiņu. Rites pagasta vecākās, Ilzu skolas, liecības saglabājušās no 1844. gada. Darba izstrādi ietekmējuši Covid -19 ierobežojumi, jo no plānotajiem deviņiem stāstiem uzklausīt izdevies tikai sešus.
Tīna Ziedāne vēlējusies noskaidrot, kas jauniešus motivē veikt tetovējumus, viņas pētnieciskais darbs “Tetovējumu psiholoģiskā nozīme”. Darba autore izzinājusi tetovēšanas vēsturi, kur liecības saglabājušās no 3370. gada p.m.ē. Tīna iepazinusies ar pētījumiem par tetovējumu saistību ar cilvēka personību, apzinājusi intervējamās personas, veidojusi aptaujas anketu par tetovēšanos. Darbs tiks turpināts un prezentēts nākamajā gadā.
Žaklīna Staltmane prezentēja darbu par šobrīd aktuālo mentālās veselības tēmu- “Vidusskolēnu izpratne par perfekcionismu”. Autore vēlējusies noskaidrot, kā vidusskolēni izprot perfekcionismu, un kā tas ietekmē ikdienas dzīves kvalitāti. Žaklīna iepazinusies ar pētījumiem un publikācijām par perfekcionismu, izveidojusi un veikusi vidusskolēnu aptauju, salīdzinājusi Rīgas un lauku jauniešu perfekcionisma tendences un izveidojusi informatīvu materiālu-skrejlapu jauniešiem.
Līva Marta Klibiķe nodarbojas ar jāšanas sportu, tāpēc izvēlējusies sev interesējošu tēmu “Sporta zirgam nepieciešamā inventāra izvēle’’. Plānotos darba uzdevumus nevarēja pilnībā realizēt valstī noteikto ierobežojumu dēļ, tādēļ darbs tiks turpināts nākamajā mācību gadā.
Paldies par darbu konsultēšanu skolotājām Viktorijai Trukšai, Ditai Pavlovičai, Lijai Saldoverei, Sandrai Silavai.
Samantas, Martas un Žaklīnas pētnieciskie darbi iesniegti dalībai Zemgales reģionālajai skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencei. Tagad meitenes gaida recenzenta vērtējumu, lai uzzinātu, vai tiks aicinātas uz Zemgales konferenci, kas norisināsies 5. martā.
Lai veiksme mūsu skolas darbu aizstāvētājām!
Pedagogs karjeras konsultante Rita Trukša

 

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi