Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin:

Piešķirtas Neretas novada uzņēmēju stipendijas 2020./ 2021. mācību gada II semestrī Neretas novada uzņēmēju stipendija dibināta 2018. gadā. Tās mērķis ir atbalstīt Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas centīgākos skolēnus, motivēt vidusskolēnus paaugstināt mācību sasniegumus, rosināt jauniešu radošo darbību ikdienas mācību procesā, veicināt dalību mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sabiedriskajās aktivitātēs.
Stipendijas dibināšanas iniciatori ir Neretas novada domes deputāts Kaspars Baltacis un SIA “Liellopu izsoļu nama” vadītājs Kaspars Ādams, kuri mudina vietējos uzņēmējus finansiāli atbalstīt talantīgākos un sekmīgākos audzēkņus.


Valstī noteikto ierobežojumu dēļ skolēnu pieteikumu izvērtēšana un rezultātu paziņošana notika tiešsaistes režīmā. 
20.janvārī septīto reizi notika stipendiju piešķiršanas attālinātais pasākums, klātesot Neretas novada pašvaldības deputātam Kasparam Baltacim, “Liellopu izsoļu nams” vadītāja sievai Kristīnei Ādamai, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktorei Viktorijai Trukšai, direktora vietniecei mācību un audzināšanas darbā Edītei Dābolai .
Uzrunu jauniešiem teica skolas direktore Viktorija Trukša, Kristīne Ādama un Kaspars Baltacis. kura pauda prieku par jauniešu sekmēm.
Kristīne un Kaspars mudināja jauniešus novērtēt savas spējas un nenobīties iespēju un piedāvājuma priekšā.
Pirms oficiālo rezultātu paziņošanas skolēni īsumā pastāstīja, kāds ir bijis mācību gada 1.semestris, kas pagāja vīrusa Covid-19 ēnā. Skolēni ir pateicīgi, ka arī šajā laikā uzņēmēji rod iespēju finansiāli atbalstīt viņus!  
2020./2021.mācību gadā 2.semestrī Neretas novada uzņēmēju stipendijas saņems  Kārlis Plusniņš, Trīna Pavloviča, Samanta Cvetkova, Marta Ragele, Līva Marta Klibiķe, Kristīne Boldaševiča. Veicināšanas stipendija piešķirta Žaklīnai Staltmanei.
Pateicamies Neretas novada uzņēmējiem par ilgstošo un mērķtiecīgo atbalstu! 
Stipendiāti  

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi