Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin:

Trīs februāra piektdienu pēcpusdienas Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas pedagogi ZOOM platformā pilnveidoja savu pedagoģisko meistarību kursos ,, Uz skolēna mācīšanos virzīta efektīva mācību stunda’’. Nodarbības vadīja LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra lektors mag. phys. Uldis Dzērve.


Skolotāji apguva jaunākās pedagoģiskās nostādnes par efektīvu mācību stundu un dalījās pieredzē, kā mūsdienīgā stundā izvirzām sasniedzamo rezultātu, kā tajā iesaistāmi paši skolēni, kādu līmeņu mācību uzdevumus plānojam, lai sasniedzamo rezultātu realizētu, kā veidot skolēnu snieguma līmeņu aprakstus, kā iegūstam un dodam atpakaļ atgriezenisko saiti skolēniem.
Pedagogi analizēja demonstrēto mācību stundu fragmentus dažādos mācību priekšmetos, novērtējot gan mācīšanos, gan skolotāja darbību, gan metodes, ar kādām skolēni ieinteresēti sasniedzamā rezultāta īstenošanā, kā tiek iegūta atgriezeniskā saite.
Starp nodarbībām bija jāveic mājasdarbs- jāveido vienas mācību stundas plāns. Katram bija iespēja pavērtēt, cik efektīvas ir katra paša mācību stundas, ko varbūt varētu darīt citādi, kā veiksmīgāk organizēt savu darbu , strādājot attālināti.
Kursu noslēgumā izskanēja pateicības vārdi lektoram par vērtīgām nodarbībām.
Gundega Šķietiņa

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi