Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Filips, Vīlips, Zinta, Dzinta


7. septembrī pārsvarā visi kora dalībnieki un skolotājas bijām skolas atmaksātā braucienā uz Rīgu, kuru bijām nopelnījuši.
Sākumā mums bija iespēja noskatīties jauniznākušo ģimenes filmu “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”. Filma bija par zēnu, kurš dzīvokļa remonta dēļ bija spiests apciemot vecvecākus, kurus pēc dažādiem piedzīvojumiem mazais Oskars pat negribēja pamest.

Lasīt tālāk ...

Lai skolēni pakāpeniski “tuvotos” mācību darbam, 4. septembrī skolā bija adaptācijas diena.
1. klases skolēni, izveidojot draudzības apli, iepazinās, kā arī dalījās iespaidos par 1. septembri. 2. – 4. klases skolēni stāstīja par spilgtākajiem vasaras iespaidiem, zīmēja un spēlēja klases mīļākās spēles.

Lasīt tālāk ...

Vienam prieks par atkalredzēšanos, citam satraukums – kā nu būs jaunajā skolā? Vairumam audzinātāju turpināmas gaitas ar savējiem, taču 1. klases audzinātājai Dairai Osītei 16 jaunas sejiņas. Tāpat 5. klases audzinātāja Egija Apiņa savā paspārnē saņēmusi vien 6 skolēnus. Arī 10. klases audzinātājai Dacei Kronītei izaicinājums – starp 15 desmitklasniekiem ir 7 “jauniņie”: 3 skolēni no Rites, 2 - no Sproģiem un 2 – no Valles. Esam pateicīgi tām 10 skolēnu ģimenēm no Sproģiem, kas izvēlējušās kā savas atvases izglītības tirpināšanas tālāko vietu Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolu.

Lasīt tālāk ...

9 00  Skolēnu un vecāku tikšanās ar klašu audzinātājiem

10 00  Svinīgā līnija
          1.klases skolēnu uzņemšana skolas saimē

11 30  Rotaļu stunda 1. klases skolēniem (vada 12. klases skolēni)

11 35  1. klases skolēnu vecāku tikšanās ar klases audzinātāju Dairu Osīti (“Mazajā” skolā 1. klases telpā) 

11 30 - 12 20  Individuālas vecāku sarunas ar skolas vadību (14. kabinets)

Visiem mums veiksmīgu jauno mācību gadu!

Skolas direktore Laima Grebska

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola priecājas un lepojas ar 2017. gada absolventu centralizēto eksāmenu rezultātiem!
Valstī centralizēto eksāmenu rezultātu vidējais kopprocents - 49.1%,
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā - 63.44%!

2016./2017. mācību gadā centralizētos eksāmenus kārtoja 14 skolēni. Kopā mūsu skolēni šogad nokārtoja  52 centralizētos eksāmenus.

Apsveicam 12.klases absolventus  ar sasniegto, vēlam aizraujošas un sekmīgas turpmākās izglītības un darba gaitas!

Ar šādu moto 10. jūnijā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā notika 9. klases izlaidums. Svinības sākās ar himnas dziedāšanu, atdodot godu Latvijas karogam.
Direktore svinīgajā uzrunā sveica 12 absolventus, norādot uz ērkšķaino ceļu, kas noiets pamatskolas laikā. Tika uzteiktas 2 skolnieces: Signe Budre par labajiem rezultātiem mācību darbā un sasniegumiem sportā un Līga Šarkūne par sasniegumiem mācībās, sportā, arī ieinteresētu iesaistīšanos skolēnu domes darbībā.
Reizē ar apliecību par pamatizglītības iegūšanu absolventi saņēma skolas Atzinības rakstus par dažādiem labajiem darbiem: par apzinīgu attieksmi mācību darbā, sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un sportā, par piedalīšanos skolas mākslinieciskajā pašdarbībā (koris, tautu dejas), par apzinīgu sabiedriskā pienākuma veikšanu klasē, par aktīvu darbību Jaunsargu 513. vienībā.

Lasīt tālāk ...

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi