Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Valts, Rinalds, Rinalda

Vienam prieks par atkalredzēšanos, citam satraukums – kā nu būs jaunajā skolā? Vairumam audzinātāju turpināmas gaitas ar savējiem, taču 1. klases audzinātājai Dairai Osītei 16 jaunas sejiņas. Tāpat 5. klases audzinātāja Egija Apiņa savā paspārnē saņēmusi vien 6 skolēnus. Arī 10. klases audzinātājai Dacei Kronītei izaicinājums – starp 15 desmitklasniekiem ir 7 “jauniņie”: 3 skolēni no Rites, 2 - no Sproģiem un 2 – no Valles. Esam pateicīgi tām 10 skolēnu ģimenēm no Sproģiem, kas izvēlējušās kā savas atvases izglītības tirpināšanas tālāko vietu Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolu.

Lasīt tālāk ...

9 00  Skolēnu un vecāku tikšanās ar klašu audzinātājiem

10 00  Svinīgā līnija
          1.klases skolēnu uzņemšana skolas saimē

11 30  Rotaļu stunda 1. klases skolēniem (vada 12. klases skolēni)

11 35  1. klases skolēnu vecāku tikšanās ar klases audzinātāju Dairu Osīti (“Mazajā” skolā 1. klases telpā) 

11 30 - 12 20  Individuālas vecāku sarunas ar skolas vadību (14. kabinets)

Visiem mums veiksmīgu jauno mācību gadu!

Skolas direktore Laima Grebska

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola priecājas un lepojas ar 2017. gada absolventu centralizēto eksāmenu rezultātiem!
Valstī centralizēto eksāmenu rezultātu vidējais kopprocents - 49.1%,
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā - 63.44%!

2016./2017. mācību gadā centralizētos eksāmenus kārtoja 14 skolēni. Kopā mūsu skolēni šogad nokārtoja  52 centralizētos eksāmenus.

Apsveicam 12.klases absolventus  ar sasniegto, vēlam aizraujošas un sekmīgas turpmākās izglītības un darba gaitas!

Ar šādu moto 10. jūnijā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā notika 9. klases izlaidums. Svinības sākās ar himnas dziedāšanu, atdodot godu Latvijas karogam.
Direktore svinīgajā uzrunā sveica 12 absolventus, norādot uz ērkšķaino ceļu, kas noiets pamatskolas laikā. Tika uzteiktas 2 skolnieces: Signe Budre par labajiem rezultātiem mācību darbā un sasniegumiem sportā un Līga Šarkūne par sasniegumiem mācībās, sportā, arī ieinteresētu iesaistīšanos skolēnu domes darbībā.
Reizē ar apliecību par pamatizglītības iegūšanu absolventi saņēma skolas Atzinības rakstus par dažādiem labajiem darbiem: par apzinīgu attieksmi mācību darbā, sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un sportā, par piedalīšanos skolas mākslinieciskajā pašdarbībā (koris, tautu dejas), par apzinīgu sabiedriskā pienākuma veikšanu klasē, par aktīvu darbību Jaunsargu 513. vienībā.

Lasīt tālāk ...

Realizējot ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pasākumu plānu, 22. maijā 3. un 4. klases skolēni devās ekskursijā uz Līgatni.

Bērni apmeklēja Līgatnes Amatu centru, apskatīja amatnieku dažādos darinājumus, iepazina amatniecības nozares, vēroja amatnieku darbu, uzzināja par profesijām (galdnieks, audēja, šuvēja, mākslinieks).

Lasīt tālāk ...

Realizējot ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pasākumu plānu, 28. aprīlī 7. un 8. klases skolēni devās ekskursijā uz Cēsīm. Ekskursijas mērķis - Cēsu zinātnes centrs (Zinoo), par kuru skolēni bija dzirdējuši un runājuši audzināšanas stundā. Neretas tuvumā nav tādu iespēju, tāpēc šī lieliska iespēja iepazīt, izzināt un darboties interaktīvā ekspozīciju vidē.

Lasīt tālāk ...

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi