Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin:

Noslēdzies filozofam un reliģiju pētniekam Robertam Mūkam veltītais 15. jaunrades darbu konkurss. Šogad konkursa motīvs bija ,, Paskaties uz sevi no augšas un tad no apakšas. Ko Tu tur redzi ?’’( R. Mūks). Savus darbus konkursam tika iesūtījuši 346 Latvijas skolēni.

Konkursā piedalījās arī Neretas J. Jaunsudrabiņa vidusskolas audzēkņi. Ar atzinību novērtēti Kaspara Vasiļjeva ( 7.kl.), Kristīnes Boldaševicas (10.kl.), Trīnas Pavlovičas ( 11.kl.), Montas Apeinānes ( 12.kl.) un Kārļa Plusniņa ( 12.kl.) darbi, bet 3. vietu konkursā ieguva Samanta Cvetkova (11.kl.).

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā katru gadu Latvijas Valsts svētkos notiek skaists skolēnu koncerts. Šogad, kad daļa skolēnu mācās attālināti, Latvijas dzimšanas diena skolā tika atzīmēta citādi.
6. klases skolēni skolas dārzā no maziem akmentiņiem izlika Latvijas Valsts kontūru. Par Neretas atrašanās vietu Latvijas kartē tika izvēlēts karoga masts. Matemātikas stundās apgūtās zināšanas par mērogu skolēni pielietoja dzīvē. Skolas sporta hallē Latvijas kontūru no sporta konusiem, volejbola un basketbola bumbām izveidoja sporta skolotājs Mairis Dzenis.

Lasīt tālāk ...

Klausies šeit

Valsts Jaunatnes programmā sešu Aizkraukles reģiona novadu – Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru – jauniešu iniciatīvas grupa saņēmusi finansējumu no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras starpnovadu sadarbības veicināšanas pasākumu kopumam “Sveiks, kaimiņ!”
28. oktobrī seši jaunieši no Neretas skolēnu domes: Kārlis Plusniņš, Monta Apeināne, Kristaps Griķis, Trīna Pavloviča, Samanta Cvetkova un Marta Ragele piedalījās attālinātajā ZOOM diskusijā projektā “Sveiks, kaimiņ!”, kuras rezultātā tika izstrādāts nolikums nominācijām godināšanas pasākumā “Jaunatnes gada balva”. Noslēguma pasākuma mērķis ir izcelt, novērtēt, godināt tos jauniešus, kuri ar savu piemēru un paveikto ir mainījuši ikdienu novadā. Nominācijas – brīvprātīgais darbs, jauniešu pilsoniskā līdzdalība, sadarbība ar institūcijām novada līmenī, jauniešu sadarbība starpnovadu līmenī, jaunatnes politikas īstenošana, dažādas iniciatīvas. Trīs stundas attālinātajā režīmā jaunieši prezentēja, diskutēja, piedalījās grupu darbā, lai kopīgi izstrādātu kritērijus nominācijām.

Lasīt tālāk ...

Kopš pagājušā gada marta skolas ierastajā kārtībā daudz kas mainījies. Viena no šādām izmaiņām ir visu klātienes olimpiāžu atcelšana. Vizuālās mākslas olimpiādi tās specifikas dēļ īstenot tiešsaistē nav iespējams, tādēļ pagājušajā gadā skolēniem nebija iespējams piedalīties šaj ikgadējā Aizkraukles sadarbības novadu mākslas pasākumā.

Lasīt tālāk ...

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi