Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin:

1.septembra rītā saule noglāstīja katru, kas pēc ilgāka pārtraukuma atkal vēra skolas durvis, lai uzsāktu 2020./21.m.g.
J. Jaunsudrabiņa vidusskolā mācības šogad uzsāka pirmklasnieki. Lai arī satraukuma pilni, drošu soli tie soļoja līdzās 12.klases audzēkņiem un lieliski prata iepazīstināt ar sevi, ne tikai nosaucot savu vārdu, bet arī pastāstot, ko patīk darīt.

Lasīt tālāk ...

Kārtība, kādā skolēnu vecāki, viņu likumiskie pārstāvji un citas personas uzturas Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā šeit

Kārtība, kādā tiek īstenoti piesardzības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai šeit

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas kārtība mācību procesa organizēšanai, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā šeit

Kad liepas noziedējušas un sākusies labības kulšana, savus 12 gadus briedinātos augļus ievāc vidusskolas beidzēji. 25. jūlijā 13 vidusskolas absolventi saņēma atestātu par vidējo izglītību un centralizēto eksāmenu sertifikātus. 8 absolventi saņēma apliecību par profesionālās pilnveides izglītību Eiropas Tālmācības vidusskolā, kurā 2 gados apguvuši profesionālās pilnveides izglītības programmu „Darba ar jaunatni vadība”, „Panākumu Universitāte”. 4 absolventes saņēma apliecību par profesionālās ievirzes izglītību Aizkraukles novada Sporta skolā, apgūstot apakšprogrammu „Vieglatlētika”.

Lasīt tālāk ...

Latvijas izglītības sistēmā sākot ar 2020.gada 1.septembri notiks pāreja uz jauno- kompetencēs balstīto mācību saturu.
2020./2021.mācību gadā kompetenču pieeju uzsāks 1., 4., 7., 10.klasēs.

Piedāvājumu 10. klases skolēniem skatīt šeit

13. jūnijā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas Svinību zālē apliecību par pamatizglītību saņēma 17 skolēni. Pasākumā tika ievērota distance un pārējie drošības noteikumi.

Direktore Laima Grebska uzrunā klātesošajiem teica, ka šis izlaidums tiek svinēts neparastā laikā, šo klasi atcerēsies kā klasi, kam nebija jākārto 9. klases beigu eksāmeni. 2020. gads liek pārdomāt, ka ir kaut kas stiprāks par cilvēku. Direktore 9. klases beidzējus uzaicināja padomāt par šādiem trim jautājumiem: kur tu esi dzimis, kurp tu dodies, kur ir tavas mājas? Jaunieši tika aicināti neiet pašu vieglāko ceļu. Tika izteikts novēlējums – lai dzīve būtu krāšņa, ziedoša pļava! Vēlējums vecākiem: „Stāviet blakus saviem bērniem, kad vajag, pamāciet, kad skumji, samīļojiet!” Direktore skolotājiem teica paldies par cilvēcību un savstarpējo sadarbošanos.

Lasīt tālāk ...

29. maijā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēni varēja savas liecības saņemt klātienē, ievērojot distanci un pārējos drošības noteikumus. Skola katrai klasei bija sarūpējusi kliņģeri un sulu. Audzinātāju un klases biedru tikšanās notika Mazās skolas pagalmā.
1. klases audzinātāja Rita Kokina pastāstīja, ka skolēni apsēdās pagalmā aplī izliktajos krēslos. Skolotāja izsniedza liecības un izteica novēlējumu vasarai. Īpašus diplomus saņēma 3 skolēni, kas paši visvairāk bija vingrinājušies “Uzdevumos. lv” un savākuši vislielāko punktu skaitu par pareizajām atbildēm. 1. vietu bija ieguvis Kārlis Putniņš, 2. vietu – Justīne Jancukoviča un 3. vietu – Viesturs Zālītis. Skolotāja izdeva arī ieteicamās literatūras sarakstu ar vēlējumu – vasarā izlasīt vismaz 5 grāmatas.

Lasīt tālāk ...

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi