Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Matīss, Modris, Mariss

Jūnijā iestājas astronomiskā vasara, ap Jāņiem augi uzņēmuši sevī visu vērtīgāko, lai palīdzētu tiem, kam tas ir vajadzīgs. Tā notiek dabā. Bet skolā saņemtās gudrības tiek vērtētas eksāmenos: 9. klases skolēni kārto četrus, 12. klases – obligātos eksāmenus latviešu valodā un matemātikā maijā. 2018./ 2019. mācību gadā eksāmenus gan devītie, gan divpadsmitie nokārtojuši ļoti labi, kas liecina par labu sadarbību starp Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēniem un skolotājiem.

Lasīt tālāk ...

Maijs skolā parasti ir ražas mēnesis, jo tiek parādīts viss labais, kas pa mācību gadu ienācies.
1. maijā teātra pulciņš ar tā vadītāju Aiju Kalnāri kultūras namā aicināja uz izrādi “Dots devējam atdodas”.
2. maijā 9.-12. klases skolēni tikās ar Ārlietu ministrijas darbiniekiem, bet 29. maijā notika lekcija par atkritumu šķirošanu.

Lasīt tālāk ...

No 23. līdz 25. aprīlim jau 13. reizi Ropažos, Sporta kompleksā "333", norisinājās ZZ Čempionāta fināls, kurā klasēm tika sagatavoti aizraujoši uzdevumi – 8 aktivitāšu zonas. 24. maijā tajā piedalījās Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 9. klase, bet 25. maijā – 10. klase.

Lasīt tālāk ...

No 5. līdz 15. augustam Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas dienesta viesnīcā piedāvā nometnei 48 vietas. Ir labiekārtota sporta bāze. 

Zvanīt 29153593 Irēnai Sīmanei.

No 15. līdz 18. aprīlim Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā notika Vecāku nedēļa, tajā vecākiem bija iespējams apmeklēt mācību stundas un individuāli tikties ar skolotājiem un skolas administrāciju.

Šajā mācību gadā jau otro reizi vecāki, skolotāji un vecāko klašu skolēni kopā pilnveidojās. Šoreiz tā bija saruna par tēmu „Esi sevis labāka versija”. Stāstu par savu „ceļu” mums uzticēja Iluta Grebska – mūsu vidusskolas absolvente, policiste/ juriste pēc izglītības un aicinājuma, uzņēmēja loģistikas uzņēmumā “BEW RIX”, SIA/ “BEWESHIP Latvia”, SIA.

Lasīt tālāk ...

12. un 13. aprīlī notika Latvijas skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu konference. Šogad pilnībā bija mainīta konferences veids, tas ir, skolēni ar saviem darbiem iepazīstināja atbilstoši starptautiskajai skolēnu zinātnes konferenču praksei - intervijās ar Latvijas vadošajiem zinātniekiem un mācībspēkiem stendu referātos. Tā bija laba prakse – runāt viens pret vienu (pētnieciskā darba autors un vērtētājs). Katrs darba autors trīs reizes stāstīja par savu darbu trīs dažādiem vērtētājiem.

Lasīt tālāk ...

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi