Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Laura, Jadviga

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 2.klases skolēni kopā ar klases audzinātāju ESF projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 28.maijā devās mācību vizītē uz Latvijas Universitātes Botānisko dārzu. Mācību vizītes programmas mērķis bija iepazīšanās ar Botāniskā dārza vēsturi, augu kolekcijām, pētniecības darba funkcijām jauno botāniķu izglītošanā.
Gide pastāstīja par īpašajiem kokiem, kuru dzimtene nav Latvija. Tropu mājas eksotiskos augus bērni pētīja ar interesi, jo šo augu atsevišķie eksemplāri redzēti kā istabas augi puķupodos. Gide iepazīstināja arī ar augu ietekmi uz cilvēka veselību un ar šo augu izmantošanas iespējām.
Skaists piedzīvojums bija Taureņu māja, kur varējām pabūt vienkopus ar tik krāšņiem taureņiem.
Ekskursija noslēdzās Rododendru dārzā. Varenais krāšņums bija īpaši emocionāls baudījums!
2.klases audzinātāja Marija Šalna

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

8. maijā 2. klases skolēni devās iepazīt maizes ceptuvi un uzzināt, kādu profesiju darba darītāji iesaistīti garajā maizes tapšanas procesā. Skaistā, latviskā vieta Lielvārdes lauku teritorijā pazīstama kā zīmols “Zelmas maiznīca”. Saimniece Ligita un ceptuves saimnieks Juris attīstījuši savu uzņēmējdarbību, uzturot maizes cepēja darba latvisko tradīciju. Ik uz soļa saimniecībā jūtama pietāte un cieņa pret latviskajām vērtībām.

Lasīt tālāk ...

Vidusskolēnu eksāmenu laiks ir garām, arī laiks, kas pavadīts skolā, ir beidzies, taču atlicis laiks atvadām no skolas.

9. jūnijā divpadsmit 12. klases absolventi atskatījās uz saviem skolas gadiem, sakot paldies tuviniekiem, skolotājiem un, protams, klases audzinātājai Sandrai Silavai, kas ar viņiem kopā ir jau no 5. klases.

Lasīt tālāk ...

Ir arī valodas vingrotāji, tādi Latvijā 3 mēnešus jau darbojās otro gadu. Zinību resurss “Letonika.lv” piedāvāja digitālo spēli 5. – 12. klašu skolēniem “Valodas vingrotava”. Tā kā jaunatne “daudz laika pavada telefonos”, tad šī spēle ir jēgpilni pavadīts laiks, uzzinot ko jaunu ne vien par latviešu valodas jaunajām tendencēm, bet arī nostiprinot skolā mācītos likumus, iepazīstot brāļu Kaudzīšu, Andreja Upīša un Annas Sakses dzīvesstāstu un daiļradi. Grūtākie jautājumi bijuši 3: senās drukas izburtošana, kā pareizi saīsināt vārdu “marts”, atrast kļūdu citātā no A. Upīša stāsta “Sūnu Ciema zēni”: “Virpuliene rādīja pazemīgu seju, kā jau piederas pret Ciema vecāko, bet mēle nebija viss tik viegli novaldāma pazemībā.”

Lasīt tālāk ...

“Vai gribi dzīvē kaut ko sasniegt? Gribi būt slavens un bagāts? Gribi būt nereāli labs fotogrāfs, rakstnieks, youtuberis vai prezidents? Kā to izdarīt? Vienkārši - saņemies un dari vairāk nekā no tevis prasa. Vairāk nekā OK vai “norm”. Tikai OK nav OK. Pamēģini - uzreiz redzēsi, ka paveras visas iespējas un visa pasaule ir tavējā.Tāpēc tieši tagad - pacel acis no telefona ekrāna, piecelies no dīvāna un sāc darīt!”1 tā jau 12. reizi tika uzrunāti Latvijas skolēni. 

Lasīt tālāk ...

Skolēnu uzņemšana Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 10. klasē notiks 18. jūnijā pulksten 10 00. Aicināti ierasties skolēni kopā ar vecākiem.

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi