Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Asna, Asne, Zaiga

2018.gada 30. novembrī 13 mūsu skolas skolēni no 9. līdz 12. klasei piedalījās starptautiskā tiešsaistes angļu valodas olimpiādē “Best In English”, kuru organizēja Kompetenču attīstības institūts/ Čehija, Chech-us aģentūra ( Institute for Competencies Development and Czech-us agency ) un projekta partneri. Testu sagatavoja AKCENT International House Prague (skat. https://bestinenglish.org/ ).
Olimpiādē piedalījās 30 valstis no Eiropas un Āzijas. Tās pārstāvēja 21110 skolēni no 922 skolām.
No Latvijas piedalījās 1518 skolēni no 86 skolām. Mūsu komanda ierindojās 38. vietā Latvijā un attiecīgi 456. vietā starptautiskajā mērogā.
Priecājamies par skolas komandas labākajiem sasniegumiem:
10. klases skolēnam Kārļim Plusniņam 3. vieta Latvijā un 30. vieta pasaulē;
9. klases skolniecei Trīnai Pavlovičai 21. vieta Latvijā un 254. vieta starptautiskajā mērogā;
12. klases skolēnam Armandam Aivim Gorbačovam 60. vieta Latvijā un 651. vieta starptautiskajā mērogā.

Ruta Aukšpole
(angļu valodas skolotāja)

11. klasē Neretas Jāņa Jaunsudrabiņas vidusskolas skolēni aizstāv pusotra gada laikā izstrādāto zinātniskās pētniecības darbu vai projektu. Tā struktūras iepazīšana, mērķa, uzdevumu un secinājumu formulēšana, izmantotās literatūras saraksta veidošana, attēlu un tabulu noformēšana palīdzēs nākotnē, kad kā studentam vai koledžas audzēknim būs jāizstrādā kāds līdzīgs darbs – kursadarbs, bakalaura vai maģistra darbs. Par to pateicības vārdi daudzkārt dzirdēti no mūsu skolas absolventiem, kad viņiem nākas saskarties ar šāda veida darbiem.

Lasīt tālāk ...

Atceroties laiku pirms 28 gadiem, kad 1991. gada janvārī Rīgā bija Barikāžu laiks, 21. janvārī pie skolas tika aizdedzināts ugunskurs. Tur bija sapulcējušies skolēni, skolotāji un tie, kas piedzīvojuši barikāžu laika notikumus.
Neretas novada novadpētniecības muzeja vadītāja Lidija Ozoliņa aicināja uzklausīt un pierakstīt notikumu aculiecinieku stāstus, jo vairāki Barikāžu laika dalībnieki nemaz nav apzināti. Muzeja vadītāja aicināja jauniešus Barikāžu laiku neuztvert kā piedzīvojumu, kurā notika “pašaudīšanās”, jo   šis laiks bija neziņas pilns. Neviens nevarēja paredzēt, kas būs.
Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis, kas arī bija viens no Barikāžu dalībniekiem, teica, ka varam būt pateicīgi par to, kā notikumi vēlāk izvērsās.
Ar karstas tējas tasi un pīrādziņiem pacienāti, devāmies uz stundām.

18. janvārī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā notika tradicionālais karnevāls, šogad tā bija “Radu būšana”. Karnevālu gatavoja, vadīja visi 10. klases skolēni ar audzinātāju Intu Vasariņu.
Uz mīļā mājas dīvāna bija sapulcējusies Bērziņu ģimene: ģimenes galva Voldemārs ar bērniem Džastinu un Džesiku, kā arī mīļā sieviņa Ilona ar saviem vecākiem - sievas tēvu Kārli un sievasmāti Mildu. Viņiem savos laukos bija palicis par plašu, tā nu viņi pārdeva savu govi un ievācās pie meitas un mīļā znotiņa.

Lasīt tālāk ...

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

Šogad Ēnu diena notiek 13. februārī. Skolēniem reģistrēšanās 1. kārtā jau 14. janvārī! Nenokavē pieteikšanos vakancei!
Ēnu dienas nolikums:  http://miljons.jal.lv/2018/Enu%20diena%202019/NOLIKUMS_ENU_DIENA_2019.pdf
Informācija un reģistrēšanās Ēnu dienai notiek: enudiena.lv

Kad iedegta eglīte pie skolas, kad bibliotēkā izskanējuši Ziemassvētku lasījumi, kad skolēni un skolotāji ar sarūpētajiem ziemas krājumiem un siltiem vārdiem dzejā un dzesmās ir pabijuši Neretas SAC, kad skolēni ir saņēmuši savu algu par 1. semestri, tad pienācis sirsnīgākais gada koncerts – Ziemassvētku ieskaņas koncerts.

Lasīt tālāk ...

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi