Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin:

Jau pagājuši 10 gadi, kopš Neretas vidusskolai ir Jāņa Jaunsudrabiņa vārds. Tik pierasts, minot skolu, kurā mācies vai strādā, teikt – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola. Jā, ne vien skola popularizē Jāņa Jaunsudrabiņa vārdu, bet arī Jāņa Jaunsudrabiņa vārds reklamē Neretu ne vien Latvijā, bet tālāk pasaulē. 

Pēdējos 10 gados starptautiskajā projektā Erasmus+ mūsu skolas vārds izskanēja Paines arodskolā Vācijā, kur mobilitātes komandējumā viesojās skolotājas Viktorija Trukša, Egija Apiņa un Sarmīte Sniķere. Skolotāja Dita Pavloviča un skolas bibliotekāre Rita Trukša mācījās angļu valodu starptautiskajā valodu mācību centrā English in Margate Anglijā.

Lasīt tālāk ...

Jūnijā iestājas astronomiskā vasara, ap Jāņiem augi uzņēmuši sevī visu vērtīgāko, lai palīdzētu tiem, kam tas ir vajadzīgs. Tā notiek dabā. Bet skolā saņemtās gudrības tiek vērtētas eksāmenos: 9. klases skolēni kārto četrus, 12. klases – obligātos eksāmenus latviešu valodā un matemātikā maijā. 2018./ 2019. mācību gadā eksāmenus gan devītie, gan divpadsmitie nokārtojuši ļoti labi, kas liecina par labu sadarbību starp Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēniem un skolotājiem.

Lasīt tālāk ...

Maijs skolā parasti ir ražas mēnesis, jo tiek parādīts viss labais, kas pa mācību gadu ienācies.
1. maijā teātra pulciņš ar tā vadītāju Aiju Kalnāri kultūras namā aicināja uz izrādi “Dots devējam atdodas”.
2. maijā 9.-12. klases skolēni tikās ar Ārlietu ministrijas darbiniekiem, bet 29. maijā notika lekcija par atkritumu šķirošanu.

Lasīt tālāk ...

No 23. līdz 25. aprīlim jau 13. reizi Ropažos, Sporta kompleksā "333", norisinājās ZZ Čempionāta fināls, kurā klasēm tika sagatavoti aizraujoši uzdevumi – 8 aktivitāšu zonas. 24. maijā tajā piedalījās Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 9. klase, bet 25. maijā – 10. klase.

Lasīt tālāk ...

No 5. līdz 15. augustam Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas dienesta viesnīcā piedāvā nometnei 48 vietas. Ir labiekārtota sporta bāze. 

Zvanīt 29153593 Irēnai Sīmanei.

No 15. līdz 18. aprīlim Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā notika Vecāku nedēļa, tajā vecākiem bija iespējams apmeklēt mācību stundas un individuāli tikties ar skolotājiem un skolas administrāciju.

Šajā mācību gadā jau otro reizi vecāki, skolotāji un vecāko klašu skolēni kopā pilnveidojās. Šoreiz tā bija saruna par tēmu „Esi sevis labāka versija”. Stāstu par savu „ceļu” mums uzticēja Iluta Grebska – mūsu vidusskolas absolvente, policiste/ juriste pēc izglītības un aicinājuma, uzņēmēja loģistikas uzņēmumā “BEW RIX”, SIA/ “BEWESHIP Latvia”, SIA.

Lasīt tālāk ...

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi