Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin:

Neretas Baltajai skolai šogad aprit 85 gadi. Diemžēl pandēmijas laiks arī mūsu skolas ikdienā ienesis daudzas izmaiņas. Kad valstī atļaus organizēt publiskus pasākumus, skolas salidojums tiks plānots un izziņots Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas tīmekļa vietnē un sociālajos kontos. Sagaidot skolas jubileju, esam iecerējuši vākt un apkopot mūsu skolas absolventu pieredzes un iedvesmas stāstus, kurus ievietosim skolas mājaslapā.
Skolas absolvent, aicinām iesaistīties un atbalstīt mūsu ieceri, izstāstot savu stāstu! Kā skolas laiks veidojis Tavu personību? Kāds bijis Tavs turpmākais ceļš, īstenojot savus sapņus?
Stāstu lūdzam veidot video vai audio formātā. Audio failam lūdzam pievienot arī kādu fotogrāfiju. Ieraksta garums vidēji 5 minūtes.

Lasīt tālāk ...

Starptautiskajā dzimtās valodas dienā 21. februarī ar Latvijas Valsts prezidenta Levita uzrunu klašu stundās Neretas J. Jaunsudrabiņa vidusskolā aizsākas Valodu nedēļa.

Skolēni tika aicināti veikt daudzveidīgus uzdevumus latviešu, angļu un krievu valodā.

Lasīt tālāk ...

Ilgas stundas pie datora ik dienu- tā ir viena no nopietnākajām attālināto mācību problēmām, no kā var ciest gan fiziskā, gan emocionālā veselība. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas Skolēnu dome piedāvāja lielisku iespēju divu nedēļu garumā piedalīties izaicinājumā “Kustībā!”, lai brīvajā laikā mudinātu skolēnus un skolotājus kustēties. Mobilajā aplikācijā Map My Run tika skaitīti šo divu nedēļu laikā noietie, noskrietie un nosoļotie kilometri. Skolēnu domes jaunieši ieguldīja lielu darbu, lai sagatavotu plakātu, nofilmētu reklāmas video, uzturētu aplikāciju un nepieciešamības gadījumā konsultētu izaicinājuma dalībniekus.

Lasīt tālāk ...

Trīs februāra piektdienu pēcpusdienas Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas pedagogi ZOOM platformā pilnveidoja savu pedagoģisko meistarību kursos ,, Uz skolēna mācīšanos virzīta efektīva mācību stunda’’. Nodarbības vadīja LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra lektors mag. phys. Uldis Dzērve.

Lasīt tālāk ...

Laikā, kad mācības notiek attālināti, nav iespējas piedalīties pasākumos un doties ekskursijās, pielāgojamies apstākļiem un izmantojam esošās iespējas. 5. februārī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas un Mazzalves pamatskolas 7.- 12. klašu skolēni piedalījās virtuālā mācību ekskursijā Rīgas Stradiņa universitātes anatomikumā. Šāda veida nodarbības mūsdienās ir aktuālas, jo kompetencēs balstītā izglītības saturā ekskursija ir viena no mācīšanās formām. Lai noskaidrotu jauniešu intereses un izvēlētos pasākuma tēmu, tika veikta skolēnu anketēšana. Lielākā daļa aptaujāto izvēlējās vispārīgo ekskursiju, kuras laikā bija iespēja uzzināt par dažādām slimībām, to izpausmēm, ekrānā vērot slimību bojātus audus, uzdot interesējošus jautājumus.

Lasīt tālāk ...

Piešķirtas Neretas novada uzņēmēju stipendijas 2020./ 2021. mācību gada II semestrī Neretas novada uzņēmēju stipendija dibināta 2018. gadā. Tās mērķis ir atbalstīt Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas centīgākos skolēnus, motivēt vidusskolēnus paaugstināt mācību sasniegumus, rosināt jauniešu radošo darbību ikdienas mācību procesā, veicināt dalību mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sabiedriskajās aktivitātēs.
Stipendijas dibināšanas iniciatori ir Neretas novada domes deputāts Kaspars Baltacis un SIA “Liellopu izsoļu nama” vadītājs Kaspars Ādams, kuri mudina vietējos uzņēmējus finansiāli atbalstīt talantīgākos un sekmīgākos audzēkņus.

Lasīt tālāk ...

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi