Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Ginta, Gunda, Gunta

19. aprīlī mēs, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 9. klases skolēni un mūsu skolas direktore, šobrīd arī klases audzinātāja, Laima Grebska, devāmies mācību ekskursijā uz loģistikas uzņēmumu BEWESHIP un uz laipām Lielajā Ķemeru tīrelī.

Lasīt tālāk ...

3. aprīlī 978 skolēni saņēma uzaicinājumu piedalīties Latvijas Skolēnu 42. Zinātniskās pētniecības darbu konferences 3. posmā – valsts konferencē, kas notika 20. un 21. aprīlī Rīgā. Šogad uz valsts posmu izvirzīti 798 skolēnu zinātniskās pētniecības darbi 23 sekcijās. Konferences vērtēšanas komisijas vērtēja tikai mutvārdu prezentācijas vai stendu intervijas.

Lasīt tālāk ...

13. aprīlī skolā 9. – 12. klašu skolēni tikās ar arī Klāvu Bajinski, bijušo Neretas 513. Jaunsardzes vienības komandieri, kas tagad strādā Latvijas Nacionālajos bruņotajos spēkos un ir zemessargs Zemessardzes 55. kājnieku bataljonā.

Lasīt tālāk ...

No 9. līdz 13. aprīlim Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā bija Vecāku nedēļa. Tajā vecāki varēja apmeklēt mācību stundas, šī iespēja tika izmantota. 10. maijā bija vecāku sapulces 5. – 8. klasei, bet 11. maijā – 10. – 12. klasei. Pēc sapulces vecāki individuāli varēja tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem.

13. aprīlī 1. klases skolēni devās mācību ekskursijā iepazīt Skrīveru Pārtikas kombināta darbību.
Ekskursija norisinājās gida – pārtikas tehnologa vadībā. Skolēniem tika sniegts neliels ieskats uzņēmuma vēsturē, pastāstīts par kombināta perspektīvām nākotnē. Bērni varēja aplūkot konfekšu papīriņu kolekciju un vēsturiskos ražošanas darbarīkus.

Lasīt tālāk ...

5.aprīlī skolā notika karjeras atbalsta pasākums “Karjeras lēmumi mainīgajā pasaulē”. Praktiskās nodarbības par karjeru 7. - 12. klašu skolēniem vadīja psiholoģe, personīgās un profesionālās izaugsmes konsultante, Vidzemes augstskolas docente, uzņēmēja Agita Šmitiņa. Katrai grupai nodarbības tika organizētas, ņemot vērā skolēnu vecumposmu. Daudziem mūsu skolas skolēniem pietrūkst spēju komunicēt, veidot dialogu un brīvi paust savas domas. Izmantojot projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējumu, tika uzaicināta profesionāla lektore. Lai spētu veidot savu karjeru nākotnes darba tirgū, komunikācijas prasmes jauniešiem ir un būs ļoti nepieciešamas. 

Lasīt tālāk ...

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi