Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Beāte, Beatrise

Par mācību grāmatu nodošanu lasi šeit

Grāmatas digitālā formātā

Izmantojiet Lielvārds mācību grāmatas, rokasgrāmatas un uzdevumu krājumus digitālā formātā bez maksas. Lai sāktu lietot, Jums ir jādodas uz http://soma.lv un jāpieslēdzās ar E-klase vai Mykoob pasēm, vai izmantojot kādu citu reģistrēšanās veidu.

 Lieto soma.lv tiešsaistē jebkur - tā ir pieejama visās mobilajās ierīcēs un datoros.

SKOLAS 5. UN 6. KLAŠU SKOLĒNI IESAISTĪJUŠIES SKAĻĀS LASĪŠANAS SACENSĪBĀ, KURU ORGANIZĒ LNB


1. solis


Līdz 1.decembrim skaļās lasīšanas sacensība notiek vietējā mērogā skolas bibliotēkā. Skolēni šobrīd turpina lasīt savu izvēlēto grāmatu un meklē interesantu fragmentu. Trenējas lasīt skaļi mājās un skolā, konsultējas ar skolotājiem, vecākiem un bibliotekārēm. Dalībniekiem ir atšķirīgs lasīšanas līmenis un uzstāšanās prasmes, tomēr tam nav būtiskas nozīmes. Svarīgi ir uzdrošināties uzstāties un ar savu izvēlēto fragmentu ieinteresēt citus.
16. NOVEMBRĪ KONKURSS SKOLĀ 5. KLASES SKOLĒNIEM
17. NOVEMBRĪ KONKURSS SKOLĀ 6. KLASES SKOLĒNIEM


2.solis:

Pusfināls (reģionā)
no janvāra līdz marta vidum


3.solis

Reģionālais fināls
no marta vidus līdz aprīļa vidum


4.solis

Nacionālais fināls
notiek maija beigās
Ar programmas nolikumu var iepazīties skolas bibliotēkā un pie literatūras skolotājām.

"Izglītība ir tas, kas paliek pāri, kad pēdējais dolārs ir iztērēts."

/MarksTvens/

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas bibliotēka atrodas skolas 1. stāvā

Bibliotēkas darba laiks:

Darba dienās no plkst. 8.45 – līdz 16.45

Bibliotēkas krājums: PAMATFONDS (ieskaitot mat. DVD un CD-ROM formātā, galda spēles u. c. dok.) - 6829 MĀCĪBU GRĀMATAS – 7152 -12. klašu skolēni tiek nodrošināti ar nepieciešamo mācību literatūru ( mācību grāmatas, darba burtnīcas, atlanti u. c. ) Skolas bibliotēkā ir datori ar interneta pieslēgumu, ko nodrošina publisko bibliotēku "Gaismas tīkls" jeb Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma. Bibliotēkā pieejams plašs uzziņu un pedagoģiskās literatūras klāsts, kas regulāri tiek atjaunots un papildināts. Bibliotēka reģistrēta LR Kultūras ministrijas bibliotēku reģistrā.

Lasītavā abonēti preses izdevumi (sadarbībā ar Neretas bērnu bibliotēku):  

  •  Laikraksti: „Diena”, „Staburags”, „Izglītība un Kultūra”.
  • Žurnāli: “Astes”, „Annas Psiholoģija”, „Mazajam floristam”, „GEO”, “Santa”, „Shape”,“ „Sīrups”, ”Spicīte”, „Zīlīte”, “Ilustrētā Zinātne”, “Ilustrētā Pasaules Vēsture”, “Ilustrētā Junioriem”, “Leģendas”, „Veselīgāk…36,6”. Skolotājiem pieejams elektroniskais izdevums-žurnāls „Skolas Vārds”. 

 Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā abonēta www.letonika.lv. Vietni var izmantot strādājot ar jebkuru datoru skolā vai mājās, piekļuvei izmantojot savu e-klases paroli. Letonika lv. digitālā lasītava ir lielākā latviešu oriģinālliteratūras virtuālā iespēja lasīt arī savā viedtālrunī vai planšetdatorā.

  •  Ar Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa bibliotēkas lietošanas noteikumiem var iepazīties bibliotēkā.

Elektroniskais katalogs Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas bibliotēka darbojas Jēkabpils reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkataloga sastāvā. Katram mūsu skolas bibliotēkas lietotājam ir iespēja saņemt visplašāko pakalpojumu klāstu, kuru piedāvā reģiona bibliotēkas.

Visi laipni aicināti: http://jekabpils.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx  

Grāmatas, kuras nav bibliotēkā iespējams pasūtīt SBA sektorā no LNB vai citām bibliotēkām.

Informāciju sagatavoja skolas bibliotekāres Rita Trukša


Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi