Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Matīss, Modris, Mariss

2019./2020.māc.g.

Skolas direktore Laima Grebska
Direktores vietniece izglītības jomā Viktorija Trukša 

Vārds, uzvārds

Mācību priekšmets

Apiņa Egija

Latviešu valoda un literatūra

Apiņa- Pavliņa Marika

Individuālā/grupu darba konsultante

Beļūne Sandra

Interešu izglītība

Beļūne Signe

Logopēds

Dābola Edīte

Sākumskolas skolotāja( 4. klase)

Dāldere Anita

Angļu valoda

Dzenis Mairis

Sports

Grīnvalde Natālija

Sākumskolas skolotāja (2. klase)

Šolmane Anita

Mūzika

Kalnāre Aija

Angļu valoda

Kalniņa Inita

Tautu dejas

Karols Zigurds

Sports

Klibiķe Gundega

Ārstnieciskā fizkultūra

Kokina Rita

Sākumskolas skolotāja (1. klase)

Kolpakova Ludmila

Krievu valoda

Kronīte Dace

Latviešu valoda un literatūra

Lozina Sandra

Ģeogrāfija

Noreika Dzintra

Sarīkojumu dejas

Osīte Daira

Sākumskolas skolotāja (3. klase)

Ozoliņa Lidija

Mazpulki

Pavloviča Dita

Vizuālā māksla, kristīgā mācība

Plusniņa Valentīna

Logopēds

Reizniece Modra

Mājturība un tehnoloģijas (tekstils), informātika

Saldovere Lija

Vēsture, kulturoloģija

Silava Sandra

Bioloģija, ķīmija, ģeogrāfija

Sniķere Sarmīte

Matemātika, ekonomika

Trukša Rita

Bibliotekāre, karjeras izglītība

Trukša Viktorija

Ķīmija

Ukāne Mirdza

Fizika

Vasariņa Inta

Matemātika

Zaļakmens Vilnis

Mājturība un tehnoloģijas (kokapstrāde)

2017./2018.māc.g.

Skolas direktore Laima Grebska
Direktores vietniece izglītības jomā Viktorija Trukša

Vārds, uzvārds

Mācību priekšmets

Apiņa Egija

Latviešu valoda un literatūra

Apiņa- Pavliņa Marika

Individuālā/grupu darba konsultante

Aukšpole Ruta

Angļu valoda

Beļūne Sandra

Interešu izglītība

Beļūne Signe

Logopēds

Dzenis Mairis

Sports

Grieķeris Guntars

Mājturība un tehnoloģijas (kokapstrāde)

Grīnvalde Natālija

Sākumskolas skolotāja (4.klase)

Šolmane Anita

Mūzika

Kalnāre Aija

Angļu valoda

Kalniņa Inita

Tautu dejas

Karols Zigurds

Sports

Klibiķe Gundega

Ārstnieciskā fizkultūra

Kokina Rita

Sākumskolas skolotāja (3.klase)

Kolpakova Ludmila

Krievu valoda

Kronīte Dace

Latviešu valoda un literatūra

Lozina Sandra

Ģeogrāfija

Meņģele Ginta

Mūzika

Noreika Dzintra

Sarīkojumu dejas

Osīte Daira

Sākumskolas skolotāja (1.klase)

Ozoliņa Lidija

Mazpulki

Pavloviča Dita

Vizuālā māksla, kristīgā mācība

Plusniņa Valentīna

Logopēds

Reizniece Modra

Mājturība un tehnoloģijas (tekstils), informātika

Saldovere Lija

Vēsture, kulturoloģija

Silava Sandra

Bioloģija, ķīmija, ģeogrāfija

Sniķere Sarmīte

Matemātika, ekonomika

Šalna Marija

Sākumskolas skolotāja (2.klase)

Trukša Rita

Bibliotekāre, karjeras izglītība

Trukša Viktorija

Ķīmija

Ukāne Mirdza

Fizika

Vasariņa Inta

Matemātika

Zvilna Inga

2016./2017.māc.g.

 

2015./2016. mācību gada skolotāju saraksts

Skolas direktore Laima Grebska
Direktores vietniece izglītības jomā Viktorija Trukša

Egija Apiņa Latviešu valoda un literatūra
Ruta Aukšpole Angļu valoda
Marika Apiņa - Pavliņa Individuālā/grupu darba konsultante
Sandra Beļūne Interešu izglītība
Mairis Dzenis Sports
Guntars Grieķeris Mājturība un tehnoloģijas (kokapstrāde)
Natālija Grīnvalde Sākumskolas skolotāja (1.klase)
Aija Kalnāre Angļu valoda
Inita Kalniņa Tautu dejas
Zigurds Karolis Sports
Rita Kokina Sākumskolas skolotāja (4.klase)
Ludmila Kolpakova Krievu valoda
Ligita Goldberga - Krasauska Psihologs
Dace Kronīte Latviešu valoda un literatūra
Sintija Leimane Mūzika
Daira Osīte Sākumskolas skolotāja (2.klase)
Lidija Ozoliņa Mazpulki
Dita Pavloviča Vizuālā māksla, kristīgā mācība
Valentīna Plusniņa Logopēds
Modra Reizniece Mājturība un tehnoloģijas (tekstils), informātika
Lija Saldovere Vēsture, kulturoloģija
Sandra Silava Bioloģija, ķīmija
Sarmīte Sniķere Matemātika, ekonomika
Sarmīte Stumbiņa Ģeogrāfija
Marija Šalna Sākumskolas skolotāja (3.klase)
Rita Trukša Bibliotekāre
Viktorija Trukša Ķīmija
Mirdza Ukane Fizika
Inta Vasariņa Matemātika
Sandra Ziediņa Angļu valoda
Gundega Klibiķe Ārstnieciskā fizkultūra
Dzintra Noreika Sarīkojumu dejas

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi