Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Agne, Agnese, Agnija

Mācību priekšmetu olimpiādes 2020./2021.mācību gadā šeit

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā šeit

Noteikumi par 2020./2021. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku šeit

Mācību un audzināšanas darbību reglamentējošie dokumenti valstī šeit

Skolas iekšējās kārtības noteikumi šeit

Kārtība kādā reģistrē izglītojamo neierašanos skolā šeit

Pedagoģiskās padomes kārtība šeit

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 2., 3., 5., 6., 8., 9., 11. un 12. klasei šeit

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 1., 4., 7. un 10. klasei šeit

Attīstības plāns 2016. - 2020.gadam šeit

Izglītojamo apbalvošanas kārtība šeit

Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības kārtība šeit

Mācību literatūras saraksts pamatskolai šeit

Mācību literatūras saraksts vidusskolai šeit

Skolas darba pašvērtējums 2020 šeit

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi