Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Matīss, Modris, Mariss

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola 2018./2019.mācību gadā īstenoja Izglītības kvalitātes valsts dienesta koordinēto Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā šajā projektā tika iesaistīti 8 skolēni , kuri mācījās 5.-9.klasē. Katram skolēnam tika izveidots individuālais atbalsta plāns, kurš paredzēja nepieciešamos pasākumus un atbalstu, lai skolēni samazinātu risku priekšlaicīgi pārtraukt mācības.
Šajā projektā skolēniem pēc vajadzības tika nodrošinātas individuālas konsultācijas matemātikā un krievu valodā. Mācību priekšmetu skolotājiem sadarbojoties ar pedagoga palīgu, skolēniem tika sniegts individuāls atbalsts dažādos mācību priekšmetos – latviešu valoda, literatūra, krievu valoda, angļu valoda, matemātika, ķīmija. Projektā darbojās arī skolas psihologs, kurš sniedza psiholoģisko atbalstu un veicināja mācību motivācijas izaugsmi skolēniem.
Iesaistoties projektā “Pumpurs”, skolēni viennozīmīgi ir bijuši ieguvēji. Jaunieši labprāt sadarbojās ar atbalsta personālu – psihologu un pedagoga palīgu. Pagājušajā mācību gada laikā viņi ir uzlabojuši lasītprasmi, rakstītprasmi, komunikācijas spējas, skolēni kļuvuši komunikablāki, vairāk iesaistās klasē grupu darbos un diskusijās, daudziem skolēniem augusi mācību motivācija.

Arī šajā, 2019./2020.mācību gadā, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā turpinās realizēt projektu “Pumpurs”, lai samazinātu skolēnu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas riskus 5.-9.klases skolēnu grupā.

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi