Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Matīss, Modris, Mariss

Kārtība, kādā skolēnu vecāki, viņu likumiskie pārstāvji un citas personas uzturas Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā šeit

Kārtība, kādā tiek īstenoti piesardzības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai šeit

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas kārtība mācību procesa organizēšanai, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā šeit

Šobrīt aizliegts lietot skeitparku!

Mācību literatūras saraksts pamatskolai šeit

Mācību literatūras saraksts vidusskolai šeit

Par gatavošanos eksāmeniem šeit

Par attālināto mācīšanos šeit un IZM ieteikumi šeit

Bērnu tiesības grāmatas makets

Neretas novada uzņēmēju stipendijas vidusskolēniem

B kategorijas autovadītāju kursi

Ministru kabineta noteikumi Nr. 775 Rīgā 2016. gada 13. decembrī (prot. Nr. 68 11. §) 

Noteikumi par 2017./2018. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4. panta 16. punktu
1. Noteikumi nosaka 2017./2018. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku tām vispārējās izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.
2. Mācību gads sākas 2017. gada 1. septembrī.

3. 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2018. gada 31. maijā.

4. 9. klases izglītojamiem mācības beidzas 2018. gada 18. maijā, bet mācību gads beidzas 2018. gada 14. jūnijā.

5. 12. klases izglītojamiem mācības beidzas 2018. gada 18. maijā, bet mācību gads beidzas 2018. gada 21. jūnijā.

6. 9. un 12. klases izglītojamiem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beidzas 2018. gada 31. maijā.

7. Mācību gadu veido divi semestri:
7.1. pirmais semestris ilgst no 2017. gada 1. septembra līdz 2017. gada 22. decembrim;
7.2. otrais semestris ilgst:
7.2.1. 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem – no 2018. gada 8. janvāra līdz 2018. gada 31. maijam;
7.2.2. 9. klases izglītojamiem – no 2018. gada 8. janvāra līdz 2018. gada 14. jūnijam;
7.2.3. 12. klases izglītojamiem – no 2018. gada 8. janvāra līdz 2018. gada 21. jūnijam.
8. Mācību gadā izglītojamiem ir šādas brīvdienas:
8.1. rudens brīvdienas – no 2017. gada 23. oktobra līdz 2017. gada 27. oktobrim;
8.2. ziemas brīvdienas – no 2017. gada 25. decembra līdz 2018. gada 5. janvārim;
8.3. pavasara brīvdienas 1.–11. klases izglītojamiem – no 2018. gada 12. marta līdz 2018. gada 16. martam;
8.4. pavasara brīvdienas 12. klases izglītojamiem – no 2018. gada 19. marta līdz 2018. gada 23. martam;
8.5. vasaras brīvdienas 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem – no 2018. gada 1. jūnija līdz 2018. gada 31. augustam.
9. Izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases izglītojamiem. Papildu brīvdienas organizē otrajā semestrī.
10. Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ ilgstoši (vismaz vienu nedēļu) nav iespējams nodrošināt mācību procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izglītības iestādes dibinātājs, izvērtējot konkrētos ārkārtējās situācijas apstākļus, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem.

Skeitparka lietošanas noteikumi

 

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi