Pieejamības rīki

Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin: Vanda, Veneranda, Venija

Mums, 6. klases skolēniem, 7. septembris bija iespaidiem, piedzīvojumiem bagāta diena. Devāmies ekskursijā uz Ķeguma HES un devāmies Meža ekspedīcijā Tomes mežos. Ķeguma HES muzejā izzinājām Latvijas elektrostaciju vēsturi, apskatījām vēsturiskos un izmēģinājām interaktīvos eksponātus.

Lasīt tālāk ...

4. septembrī 5. – 12. klašu skolēniem notika tikšanās ar Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Austrumzemgales iecirkņa prevencijas grupas inspektorēm Sanitu Zīmeli un Danu Isajevu. Sarunas laikā skolēniem tika sniegta informācija par dažādiem drošības, uzvedības, kārtības jautājumiem skolā un ārpus tās. Īpaši tika runāts par emocionālo un fizisko vardarbību, rīcību šādos gadījumos. Analizējot piemērus, sarunā tika iesaistīti jaunieši. Skolēni uzzināja par administratīvajiem sodiem un kriminālatbildību, kāda iestājas pārkāpjot noteikumus.

4. septembrī uz tikšanos ar skolas 9. -12. klašu skolēniem bija uzaicināta mūsu skolas absolvente Līga Šarkūne. Jauniete mums pastāstīja par savu karjeras pieredzi un izaicinājumiem pēc skolas absolvēšanas. Nav bijis viegli izlemt, ko darīt pēc skolas. Skolā padevušies daudzi mācību priekšmeti. Līga izvēlējusies ekonomikas studijas LU, taču pēc laika sapratusi, ka izvēle nav īstā. Šobrīd jaunietes mācības saistītas ar medicīnu, veselības aprūpi. “Uzzinājām par pieredzi, savienojot darbu ar studijām. Līga uzsvēra, ka jāmācās sabalansēt darbu, mācības, atrodot laiku arī miegam un atpūtai. Svarīgi skolā mācīties, izmanot iespējas kārtot piedāvātos eksāmenus. Nekad jau nevar zināt, vai pēc gadiem savu izvēli tomēr nemainīsim,” 10. klases skolniece Ieva Ramiņa. Paldies Līgai par interesanto tikšanos!

Septembra rītā skolēni, viņu vecāki, vecvecāki un pedagogi pulcējās uz Zinību dienas svinīgo pasākumu. Direktore uzrunāja un sveica visus klātesošos. Savā uzrunā direktore pateicās pedagogiem par profesionālo darbu skolā. Paldies tehniskajam personālam par paveikto skolas un skolas vides sakārtošanā. Paldies vārdi izskanēja Neretas apvienības vadītājam Jurim Gorbačovam par līdzdalību, atbalstu, padomu skolas darbības nodrošināšanā. Ceļamaizē šajā mācību gadā direktore skolēniem novēlēja lidojuma plānu, redzējumu un kompasu. Lidojuma plānu - kas ir konkrētās dienas, mēneša mērķi, kurus apņēmīgi realizēt. Redzējumu, kur katrs vēlas nokļūt un par ko kļūt. Kompasu, lai tas stāv mērķu sardzē un neļauj novirzīties no kursa.

Lasīt tālāk ...

Izvēles grozi

Vidusskolas piedāvājums

22. jūnija pēcpusdienā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā, smaržojot jāņuzālēm, notika 9. klases izlaidums. Apliecību par vispārējo pamatizglītību saņēma 14 jaunieši.
Absolventi saņēma skolas Pateicības par labām sekmēm, aktīvu iesaistīšanos ārpusskolas pasākumos, piedalīšanos olimpiādēs un sporta sacensībās. Pateicības tika pasniegtas arī skolēnu vecākiem par iesaistīšanos skolas dzīvē un sadarbību.

Lasīt tālāk ...

Apakškategorijas

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi