Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin:

25. novembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notika Draudzīgā aicinājuma fonda „Skolu reitinga 2019” apbalvošanas ceremonija. „Skolu reitings” izveido objektīvu skolu, kurās realizē vidējo izglītību, vērtējumu pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem. Izvērtējot audzēkņu sasniegumus centralizētajos eksāmenos latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā, dabas zinībās (bioloģija, fizika, ķīmija) un vēsturē, šogad konkursam ir nominētas 53 skolas 4 kategorijās – ģimnāzijas, pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas un specializētās skolas. Tāpat tika vērtēta arī skolu izaugsme mācību priekšmetos un kopvērtējumā.
Draudzīgā aicinājuma fonda dibinātājs un vadītājs Jānis Endele, uzrunājot šī gada laureātus, pārliecinoši teica: “Nav nozīmes, cik liela ir skola, jo zināšanas ir skolas vērtība.”


Uz Draudzīgā aicinājuma fonda „Skolu reitinga 2019” apbalvošanas ceremoniju tika uzaicināta arī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola. Nominācijā „Kopvērtējums” starp 25 labākajām lauku vidusskolām Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola ierindojusies 15. vietā. Toties vispārizglītojošo skolu reitingā, pēc skolēnu sasniegumiem valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skolēnu zinātniskajos lasījumos, mūsu skola ir 12. vietā.
Nominācijā „Latviešu valoda un literatūra” lauku skolu grupā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola saņēma grāmatu „Draudzīgā aicinājuma fonda „Skolu reitings 2019””, kā arī diplomu „Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas latviešu valodas skolotājām par izciliem sasniegumiem latviešu valodas mācīšanā”. Starp lauku vidusskolām mūsu skolai ir iegūts 2. labākais rezultāts.
Nominācijā „Izaugsme latviešu valodā” Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola lauku skolu grupā saņēma grāmatu un diplomu par teicamu izaugsmi (2. vieta) latviešu valodas mācīšanā, salīdzinot 3 pēdējo gadu centralizēto eksāmenu rezultātus.
„Vērtējot šī gada centralizēto eksāmenu rezultātus, Endele uzsvēra, ka lauku vidusskolu grupā trešā daļa skolu nemainās, kas liecina, ka šajās skolās strādā profesionāli pedagogi, kuri spēj nodrošināt augstus sasniegumus ilgtermiņā,”1 tā lasāms „e-klases” rakstā.
Komentāros par šo rakstu lasāms: „Liels prieks, ka lauku vidusskolu līderos ir Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola. Patīkamas atmiņas par skolu, pedagogiem. Varētu teikt, ka vislabākie skolas gadi pavadīti tieši šeit! Skolotāji ļoti atsaucīgi, izpalīdzīgi un saprotoši. Gods būt šīs skolas absolventei!”2
Dace Kronīte,
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotāja

Draudzīgā aicinājuma fonda reitinga līdere lauku vidusskolu grupā - Daugavpils novada Vaboles vidusskola.

2 Turpat.

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi