Neretas vidusskola

Vārda dienu šodien svin:

Ir pagājuši vairāk nekā divarpus gadi vidusskolā, taču līdz skolas pēdējam zvanam bija palikušas tikai 84 dienas, no tām tikai 52 ir mācību dienas, bet līdz pirmajam eksāmenam atlikušas 17 dienas – tā bija 21. februārī, kad Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 12. klases 13 skolēni svinēja savu Žetonu vakaru.

Pēc direktores Laimas Grebskas uzrunas klases audzinātāja Dace Kronīte aicināja saņemt savu Žetona gredzenu, atgādinot par likteņa un laika nozīmi. Skolēni kā apliecinājumu savas skolas piederībai bija izvēlējušies vienādu gredzenu ar pīni, tajā iegravējot „NJJV 2020.” Tad divpadsmitie tika uzaicināti uzlikt Žetona gredzenu pirkstā. Audzinātāja uzrunāja divpadsmitos: „Pēdējos 2 mēnešus jūs esat pierādījuši, ka varat būt patstāvīgi, varat uzņemties atbildību un varat daudz! Varat, jo esat sajutuši, cik svarīgi izrādīt citam atbalstu, cik svarīgi uzticēties un nebūt pieviltam. No sirds izbaudiet atlikušās 84 dienas ar saviem klases biedriem! Esiet tikpat dzīvesmīloši, priecīgi, savstarpēji sarunājieties, smejieties un baudiet kopābūšanu!”


Divpadsmitie pateicās skolotājiem, kas ne vien ir mācījuši gudrības, bet arī ar savu piemēru veidojuši viņus kā labus cilvēkus. Paldies direktorei Laimai Grebskai un direktores vietniecei Viktorijai Trukšai par to, ka rūpējās par skolēnu vajadzībām, labsajūtu un vienmēr uzklausīja, kad bija nepieciešams.
Īpašs paldies skolotājai Aijai Gasparovičai par ieguldīto laiku, uzticēšanos un divpadsmito māksliniecisko dotību atraisīšanu, kopīgi iestudējot Māra Putniņa lugu „Princese un pūķi”. Tad kopā tika nodziedāta dziesma „Princesīte un trubadūrs”.
6 nedēļas tika iestudēta luga, tajā tēloja visi divpadsmitie: Liāna Roze (princese Ulrika), Markuss Sloka (karalis Fīlips), Līga Šarkūne (karaliene Klotilde), Rainers Auziņš (princis Frideriks), Elvis Livdāns (krauklis), Ingūna Dubovska (pūķis Alfonss), Ance Ziedāne un Daniels Šjaučjuns (pūķis Benedikts), Krista Vavere, Signe Budre un Eva Regute (pūķis Emanuels), Diāna Ozoliņa (sulainis Alberts), Arnis Staltmanis (jūrasbraucējs Kristiāns).
Bet par gatavošanos un pašu Žetonu vakaru lai izsakās paši divpadsmitie.
Audzinātāja Dace Kronīte: „Ko tev nozīmē tava piederības zīme savai skolai – sudraba gredzens ar pīni un gravējumu „NJJV 2020” ”?
Līga: „Man tas šķiet kā piederības simbols, kas savieno mani ar pārējiem klases biedriem.”
Markuss: „Man tas nozīmē, ka piederu šai skolai, ka esmu atstājis kādu savu daļu skolai un par to esmu atalgots ar gredzenu.”
Daniels: „Tas ir klases draudzības simbols. Tas mūs satuvina.”
Elvis: „Tas parāda, ka es visu mūžu būšu piederīgs Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolai. Ieraugot to vecumdienās, notikti atcerēšos savus foršos klases biedrus un audzinātāju.”
Liāna: „Ir jauki, ka mums visiem ir kaut kas kopīgs. Tajā glabāsies mūžīgas atmiņas par kopā pavadīto laiku un 3 vidusskolas gadiem.”
Audzinātāja: „Raksturo pāris teikumos laiku, kad noritēja gatavošanās Žetonu vakaram!”
Liāna: „Žetonu vakars pienāca ar satraukumu un bezgalīgi daudziem jautājumiem. Jau pašā sākumā zināju, ka tas būs grūti un būs jāiegulda ļoti liels darbs. Tomēr beigās mēs visi bijām ieguvēji.”
Rainers: „Radās sajūta, ka darām to nevis tikai tāpēc, ka vajag, bet gan arī tāpēc, ka gribam pacensties viens otra dēļ.”
Ingūna: „Laiks bija ļoti patīkamai pavadīts - smiekli, asaras, citreiz arī strīdi -, bet viss bija patīkami. Ir, ko atcerēties un par ko diskutēt.”
Audzinātāja: „Visspilgtākais, kas paliks atmiņā no gatavošanās laika vai paša Žetonu vakara.”
Ingūna: „Atceroties gatavošanos, mēs mācējām uzklausīt viens otru un arī paklausīt cita padomu.”
Diāna: „Visspilgtāk paliks atmiņā pirmā runāšana ar mikrofonu, nenoliedzami - biju ļoti nobažījusies, ka norunāšu ne tik labi, kā gribētos. Visspilgtāk atmiņā paliks teikums, ko pateica skolotāja Aija G.: “Malacis! Tu ļoti labi runā caur mikrofonu!””
Liāna: „Visspilgtāk man atmiņā paliks pats gatavošanās process Žetonu vakaram. Arī dažas minūtes pirms uznāciena, kad visi bijām ļoti uztraukušies, tomēr mēs bijām viens vesels un viens otru atbalstījām, kā vien varējām.”
Signe: „Visspilgtāk atmiņā paliks pats Žetonu vakars. Manuprāt, mums viss izdevās ļoti labi. Domāju, ka arī klases biedriem ir gandarījuma sajūta par paveikto. Pierādījās arī tas, ka mēs varam.”
Līga: „Visspilgtāk atmiņā palikuši ir skatītāju smiekli un ovācijas. Tos sadzirdot, varēja saprast, ka mūsu mērķis ir izdevies.”
Audzinātāja: „Vai ir kas mainījies tavā klasē, gatavojoties Žetonu vakaram?”
Rainers: „Vēl pirms paša Žetonu vakara sarunas klasē kļuva jautrākas un telefoni biežāk tika nolikti malā.”
Ingūna: „Manuprāt, jā, esam atvērtāki un mākam uzklausīt, piekāpties un diskutēt par svarīgām lietām vai arī vienkārši parunāties.”
Markuss: „Parādīja, ka varam visu, ja to gribam visi kopā.”
Daniels: „Esam palikuši draudzīgāki, izpalīdzīgāki, tam vajadzēja notikt jau sen.”
Diāna: „Uzskatu, ka esam kļuvuši saliedētāki un atvērtāki. Vairāk ticam, ka mēs spējam izdarīt arī neiespējamo.”
12. klases audzinātāja Dace Kronīte

ozio_gallery_nano

Šeit ir mūsu mājas

nereta eka

Stundu saraksts

Mūsu sasniegumi